Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 49614598-10.06.01-E.25464980 sayılı Veri Talepleri konulu 21 Aralık 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Bakan Mahmut Özer'den Okul Müdürleri Ve Öğretmenlere uyarı :Paydaşlarınızla iş birliğinizi para üzerine kurmayın Bakan Mahmut Özer'den Okul Müdürleri Ve Öğretmenlere uyarı :Paydaşlarınızla iş birliğinizi para üzerine kurmayın
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 49614598-10.06.01-E.25464980 
Konu : Veri Talepleri

21.12.2019

GENELGE
2019/16

İlgi: a) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
b) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
c) 06/07/2019 tarih ve 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
d) Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi.

Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinin izleme ve değerlendirme 
faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde belirlenen tarihlerde MEBBİS bünyesinde bulunan MEİS Modülüne Bakanlığımız bilişim projeleri (e-Okul, MEBBİS, e-Personel, Bina Bilgileri v.b.) üzerinden oluşturulmuş istatistiksel verilerin aktarımları yapılmaktadır. Söz konusu veriler için MEBBİS bünyesinde bulunan MEİS Modülü üzerinden Merkez ve Taşra birimleri sorgulama yapabilmektedirler.

Bakanlığımız birimlerince ihtiyaç duyulan istatistiksel verilerin hazırlanması sürecinde 
ilgili birimlerde oluşan iş yoğunluğunun azaltılması kapsamında mükerrer yazışma ve veri taleplerinin önlenerek daha hızlı ve sistematik bir şekilde istatistiksel verilere ulaşılabilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemlerin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi uygun görülmüştür.

1- Bakanlığımız Merkez Teşkilatındaki Genel Müdürlükler/Başkanlıklar ve Taşra 
Teşkilatındaki İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince, Bakanlığımız bilişim altyapısında MEBBİS bünyesinde yer alan MEİS, MEİS Sorgu Modülleri ve ileride Bakanlığımızca kullanıma açılacak diğer ilgili yazılım uygulamaları üzerinden doğrudan veya birbiriyle ilişkilendirilerek üretilebilen veriler hakkında okul/kurumlardan ayrıca veri talebinde bulunulmaması,

2- İlgili birimlerden talep edilen veri taleplerininde ilgi (a,b) Kanunlar ve diğer ilgili 
mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek karşılanması,

3- İlgi (a) Kanun gereği toplu veri taleplerinde ilgili birimlerce üretilen verilerin 
anonimleştirilerek karşılanması,

4- İlgi (c) Genelge ve ilgi (d) Yönerge kapsamında DYS üzerinden resmi yazı ve 
kurumsal e-posta dışında SMS, anlık iletişim programları vb. iletişim kanallarından veri talep edilmemesi ve paylaşılmaması,

5- Bakanlığımız Merkez Teşkilatındaki Genel Müdürlüklerin izleme ve değerlendirme 
faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duydukları istatistiksel verilerin bünyelerinde bulunan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlıkları veya birimlerce belirlenenen koordinasyonu sağlayacak daire başkanlıklarınca karşılanması,

6- Bakanlığımız Taşra Teşkilatındaki İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin izleme ve 
değerlendirme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duydukları istatistiksel verilerin bünyelerinde bulunan istatistik birimlerince karşılanması,

7- Resmi yazı ile yapılan veri taleplerinde mutlaka irtibat kişisi, resmi iletişim adresi, 
birim telefonu ve “meb.gov.tr” veya “meb.k12.tr” uzantılı kurumsal e-posta adres bilgilerinin belirtilmesi, talep edilen verilerin resmi yazı dışında elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyorsa “meb.gov.tr” veya “meb.k12.tr” uzantılı kurumsal e-posta adresi dışında herhangi bir e-posta adresi kullanılmaması,

8- İlgi (c) Genelge ve ilgi (d) Yönerge kapsamında MEBBİS bünyesinde yer alan 
MEİS modülü ve ileride Bakanlığımızca kullanıma açılacak diğer ilgili yazılım uygulamalarının kullanımında istatistiksel veri talebinde bulunulan birimlerde görevli personellere bireysel kullanıcı adı ve şifrelerinin tanımlanması gerekmektedir.

Gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim.

Ziya SELÇUK
Bakan

DAĞITIM:
Gereği:
A Planı
B Planı