Kamuajans.com – T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından "Yanı Başımızdaki Sorunlar ve Türkiye" Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenleniyor.

"Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz." "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz."
09 Aralık 2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Youtube sayfasında yayınlanan "Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN ile Yanı Başımızdaki Sorunlar ve Türkiye" konulu söyleşi programından da istifade ederek, öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde verimli vakit geçirmelerini, hızlı düşünme becerilerini geliştirmelerini, ülkemizin dış meseleleri, tarihi ve gündemi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 18 Aralık 2020 tarihi saat 14.30'da http://ogm.eba.gov.tr internet adresi üzerinden çevrim içi bilgi yarışması düzenlenecektir.


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek olan söz konusu yarışmanın; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, yazı eki şartname ve MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda ve gönüllülük esasına göre yapılması, öğrencilerimize duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz /rica ederim.


Cengiz METE
Bakan a. Genel Müdür