Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Koordinatörlük Görevi konusunda resmi yazı yayınlandı.

MHP'den, Milli Eğitim müfettiş maaşlarına zam teklifi! Şube müdürlerinin düşük maaşları da gündemde.. MHP'den, Milli Eğitim müfettiş maaşlarına zam teklifi! Şube müdürlerinin düşük maaşları da gündemde..
T.C.

Sayı: 62045208-45.01-E.7420577
Konu: Koordinatörlük Görevi

23.05.2017

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 03.11.2017 tarihli ve 62045208-0-E.12336661 sayılı yazımız.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim (beceri eğitimi) veya staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla atama atama alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği (mesleki ve teknik eğitim alanında eğitimi yapılan meslek alanları) olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilmektedir.

Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ile ilgili yazının 20'nci maddesinde; ''12. sınıfta işletmelerde mesleki eğitime giden öğrencilerin ders yılının son haftasında beceri sınavına alınmasından dolayı koordinatörlük görevi de fiilen yapılamayacağından, belirtilen haftada bu kapsamda ek ders görevi verilmemesi'' gerektiği belirtilmiştir.

Ancak söz konusu maddenin uygulanmasında tereddüt yaşandığı Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır.

Söz konusu maddede koordinatörlük görevinin beceri sınavı ile çakışması halinde uygulamanın nasıl yapılacağı açıklanmış olup, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında beceri sınavının yapıldığı hafta içerisinde beceri sınavının yapıldığı günlerin dışında koordinatörlük görevi verilebileceği ve bunun karşılığında ek ders ücreti ödenebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Osman Nuri GÜLAY
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
B Planı


T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı: 62045208-0-E.12336661
Konu: Koordinatörlük Görevi

03.11.2016

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
c) Milli Eğitim Bakanlığı (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2015 tarihli ve 62045208-903.07-E.2977323 sayılı yazısı

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğrenim gördükleri program türünün özelliğine göre işletmelerde mesleki eğitim (beceri eğitimi) veya staj yapmaktadırlar.

İşletmelerde yapılan mesleki eğitim ve staj, öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetiştirmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlayan önemli bir mesleki eğitim ve öğretim sürecidir.

Bilindiği üzere, işletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla atama alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği (mesleki ve teknik eğitim alanında eğitimi yapılan meslek alanları) olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilmektedir.

İlgi (b) Yönetmeliğin 88 inci maddesi gereğince yapılan koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde, öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinde ve bunların okul yönetimlerince takip ve kontrollerinde farklı uygulamaların yapıldığı Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, koordinatör öğretmenlik görevinin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek amacıyla her kademedeki yöneticiler ile öğretmenler, söz konusu göreve ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte aşağda yer alan açıklamalara göre yerine getireceklerdir.