MEB'den İYEP Uygulama Süreci ile ilgili resmi yazı

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 4. Sınıf İYEP Uygulama Süreci konulu yazı.

İlkokulların 3 üncü sınıflarına devam eden ve çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ile doğal sayılar ve doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlanmış ve ilgi (a), (b) Makam Onayı ile uygulanmaya başlanmıştır.

Alkole yine zam! 'Normal Zam Değil, Yaşam Tarzına Müdahale Zammıdır' Alkole yine zam! 'Normal Zam Değil, Yaşam Tarzına Müdahale Zammıdır'

2020-2021 eğitim öğretim yılında Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilgi (c) Makam Onayı ile yüz yüze eğitime ara verildiğinden İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulanamamıştır.

2021-2022 eğitim öğretim yılında 4 üncü sınıflar için İYEP açılması yönünde ilgi (d) Kararda değişiklik yapılmış, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 3 üncü sınıfta okuyan ve İYEP'e dahil edilen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise 4 üncü sınıfa devam eden öğrencilere İlkokullarda Yetiştirme Programının uygulanması ilgi (ç) Makam Onayı ile yürürlüğe giren Yönergeyle uygun görülmüştür.

Bu kapsamda İlkokullarda Yetiştirme Programına ait iş ve işlemlerin ekte yer alan "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 4. Sınıf Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi" doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve ek ders ödemelerinin ilgi (d) Karar doğrultusunda yapılması hususunda; Gereğini rica ederim.