2020-2021 eğitim ve öğretim yılında. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamalarını işletmenin talebi ve öğrenci velisinin izni ile Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılması, işletmeye gönderilemeyen öğrencilerin ise "işletmede Beceri/Meslek Eğitimi" dersinin eğitimine okullarında devam etmeleri ilgi (c) yazı ile uygun görülmüş, ilgi (ç) yazıda ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu açıklamalar doğrultusunda okul/kurumların; yüz yüze eğitimle okula devam eden öğrencilerin devam/devamsızlık durumlarmı e-Okul Yönetim Sistemine yansıtması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgili mevzuat hükümleri ile ilgi (c), (ç) yazılar ve salgın sürecinin Ülkemizdeki seyri dikkate alınarak Bakanlığımızca yapılan/yapılacak açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kemal Varin NUMANOĞLU
Bakan a. Genel Müdür