Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ilgi (ç) yazı ile yaygın eğitim faaliyetlerinin 11.01.2021 tarihi itibariyle yüz yüze olarak yapılabileceğini belirtmiştir.

ilgi (a) Yönetmeliğin "Kalfalik, ustalık ve usta öğreticilik belgesi düzenlenmesi" başlıklı 70/A maddesinin ikinci fikrasında; "Ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. Is pedagojisi kursu uzaktan eğitim yolu ile de düzenlenebilir ve sınavları e-Sınav şeklinde yapılabilir. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta ögreticilik belgesi verilir. Usta Öğreticilik belgesi; ustalık belgesi, işyeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, mesleki eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında açılan "iş Pedagojisi" kursları 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak yapılacaktır.

Bu çerçevede:

a) İçişleri Bakanlığının ilgi (c) yazısında belirtilen hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlere dikkat edilecektir.

b) Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlannin Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu dikkate alınacaktır.

c) Durdurulan kursların eksik kalan kısımlan için tekrar onay alınacaktır.

Ilgi (a) Yönetmeliğin 70/A maddesinin ikinci fıkrası kapsamında uzaktan eğitim yoluyla devam edilen kursların kurs sonu sınavları da, 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak yapılacaktır.

Ayrıca, salgının seyrine göre f/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararına göre iş Pedagojisi kurslarının yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla devam etmesine Valiliklerce karar verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal Varin NUMANOĞLU

Bakan a. Genel Müdür