Kamuajans.com – T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında ''Hizmetiçi Eğitim ihtiyaç Analizi Anketi'' hazırladı.

Genel Müdürlüğünüz öğretmen ve okul yöneticilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek amacıyla çeşitli mesleki gelişim çalışmaları gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen çalışmaların nesnel bir biçimde değerlendirilebilmesi, gelecek çalışmaların ise gerçekçi ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde hazırlanabilmesi için veriye dayalı planlama ve yönetim süreçlerinin işletilmesi gerekmektedir.

Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerimizin mesleki gelişim ihtiyaçlarını saptamak ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda nitelikli hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlayabilmek amacıyla ihtiyaç analizi yapılmasına gerek duyulmuştur. Bu amaçla hazırlanan "Hizmetiçi Eğitim ihtiyaç Analizi Anketi" Genel Müdürlüğümüz anket modülünde (http://dogm.meb.gov.tr/anket) erişime açılmıştır.

İlgili anketin imam hatip okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile ilinizdeki tüm din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından doldurulması amacıyla gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nazif YILMAZ
Bakan a. Genel Müdür