Kamuajans.com – Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği başvurularında sadece Bakanlık Hizmetiçi Eğitim kapsamında düzenlenen sertifikaların geçerli kabul edileceğini açıkladı.

11.12.2020 il Milli Eğitim Müdürlüklerine,

ÖBA'daki Seminerleri İzleyen/İzlemeyen Öğretmenlerin Listesi Erişime Açıldı ÖBA'daki Seminerleri İzleyen/İzlemeyen Öğretmenlerin Listesi Erişime Açıldı

Bilindiği üzere 2020 Alan Değişikliği Duyurusu kapsamında ön başvurular 7 Aralık 2020 tarihinde MEBBIS üzerinden alınmaya başlanmış olup 11 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir.

Söz konusu duyuruda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Oğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların özel eğitim alanına atanmak üzere başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir.

Bakanlığımıza özel eğitime ilişkin üniversiteler tarafından verilen 540 saatlik sertifikalarla yapılan başvuruların kabul edilip edilmeyeceği yönünde görüş talepleri gelmektedir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararının geçici 8 inci maddesinde;

"(1) Sınıf ögretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Program "m başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfi Alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir.

(2) Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programınm içeriği, yöntemi, uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri, Personel Genel Müdürlügü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirlenir." denilmektedir.

Bu bağlamda 2020 Alan Değişikliği Duyurusu doğrultusunda özel eğitim alanına geçmek üzere 540 saatlik sertifikaya dayalı olarak yapılan alan değişikliği başvurularında; sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sinifi Öğretmenliği Eğitimi Programı'na ilişkin sadece Bakanlığımızca hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenen sertifikalar geçerli kabul edilecektir.

İyi çalışmalar dileriz.

Personel Genel Müdürlüğü