Genel Müdür Bakan a. Fehmi Rasim Çelik imzalı resmi yazıda ''Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve açıklamaları çerçevesinde bürokrasinin azaltılması ve kamu hizmetlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin, görev yeri belgesinin e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet erişimine açılması 16 Eylül 2021 tarihli ve E-16833931-903.04-32172581 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede görev yeri belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden ''Kurumlar/Milli Eğitim Bakanlığı/Görev Yeri Belgesi Sorgulama/Görev Yeri Belgesi Doğrulama'' başlıkları altında hizete açılmıştır.

Bilgilerini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.