Kamuajans.com – Iliniz Merkez ilçesi Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısını dolduramayan öğretmenlerin mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerine yönelik yapılan yüz yüze eğitim faaliyetleri kapsamında ders okutmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (b) Genelgenin 4'üncü sırasında: "Kararın 8'inci maddesinin (2) numaralı fikrasmda: 'Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.' denilmektedir.

Buna göre, Kararın 8'inci maddesi kapsamında verine getirilen ders gorevleri öncelikle avlık karsılığı. aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders screti karşılığı decerlendirilecektir. Ancak bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve uz tatillerinde verine getirilen ders garevleri, aylık karsılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızm ek dersicreti karsılığında verilecektir." açıklaması yer almaktadır

Bu çerçevede, söz konusu eğitim faaliyetinde görevlendirilen öğretmenlerin normal çalışma günlerinde yerine getirdikleri ders görevlerinin, hangi saatte yapıldığına bakılmaksızın öncelikle avlik karşılığı olarak değerlendirilmesi: cumartesi ve pazar günlerinde yerine getirdikleri ders nevlerinin ise aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadigina bakılmaksızın ek ders ücreti karsiliginda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Öğretmenlerin gözü MEB'de ! 2023 yılı alan değişikliği yapılacak mı ? Ne zaman yapılacak? Öğretmenlerin gözü MEB'de ! 2023 yılı alan değişikliği yapılacak mı ? Ne zaman yapılacak?