Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücretleriyle ilgili iki önemli soruyu cevapladı.

DYK'da ek ders ücretleri hangi koşullarda %100 fazlasıyla ödenir?, "Rehberlik ve yönlendirme" dersine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenir mi? 
 
 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA EK DERS ÜCRETLERİ HANGİ KOŞULLARDA %100 FAZLASIYLA ÖDENİR?

"Rutin müfredat kapsamındaki ders görevlerinin yanında destekleme ve yetiştirme kursunda da ders okutan yönetici ve öğretmenlerin, haftanın ilk çalışma gününden itibaren hangi eğitim faaliyeti olduğuna bakılmaksızın fiilen okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; haftanın kalan çalışma günlerinde varsa fiilen okuttukları derslerin ise ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir."

Elektrik direğine asılı ceset ! Elektrik direğine asılı ceset !

"REHBERLİK VE YÖNLENDİRME" DERSİNE BAĞLI OLARAK AYRICA EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

"Sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi bulunan öğretmenlerin bu görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırıldıkları göz önünde bulundurulduğunda, aynı öğretmenlerin bu kapsamda fiilen okuttukları "rehberlik ve yönlendirme" dersine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının, aynı görev için mükerrer ödeme yapılması sonucunu doğuracağı açıktır.

Bu nedenle "rehberlik ve yönlendirme" dersi için ayrıca ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunmadığı; ancak fiilen okutulan bu dersin, hazırlık ve planlama görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretinin hesabında dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."