2020 Mart ayında başlayan uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kendi öğretmenleriyle anlık etkileşim halinde olarak ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği Nisan ayında 3. sınıf ve üzeri tüm seviyeler için yayına alınmıştır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ise EBA Canlı Ders özelliği okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm seviyelerin kullanımına sunulmuş ve süreç içinde kapasite artırım çalışmalarıyla bağlantılı olarak canlı ders saatlerinin artırılması sağlanmıştır.

EBA Canlı Ders kapasitesinde 02.11.2020 tarihi itibarıyla yeni bir düzenleme yapılacaktır. Bu düzenleme ile birlikte okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm seviyeler için Pazar günü hariç her gün 08.30-20.20 saatleri arasında istenilen zamanda canlı ders yapılabilmesine olanak sağlanacaktır.

22.09.2020 tarihinde okul öncesi ve ilkokul seviyesinde yayına alınan Harici Canlı Dersler özelliği ortaokul seviyesinde de 02 Kasım 2020 tarihinde yayına alınacaktır. Harici Canli Dersler özelliğiyle öğretmenler kendi şubeleri için istedikleri saatte ders tanımlaması yapabileceklerdir. Harici Canlı Ders oluşturulmasıyla ilgili yardım videosu EBA'da ilgili menü altında yer almaktadır.

Lise seviyesi için canlı ders tanımlamaları daha önce olduğu gibi okul yöneticileri tarafından yapılacak olup saat bazlı kısıtlama kaldırılacak ve tüm sınıflar var olan canlı ders sistemini kullanarak saat sınırlaması olmaksızın canlı ders ataması yapabileceklerdir.

02 Kasım 2020 günü için canlı ders atamaları aynı gün içerisinde de yapılabilecektir. İlkokul ve ortaokul seviyeleri için okul yöneticileri okullarındaki sınıf ve brans öğretmenlerinin oluşturdukları Harici Canlı Dersleri EBA üzerinden görebileceklerdir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen açıklamalara göre gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Anil YILMAZ Genel Müdür