T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2022 tarihli Görüş Talebi YOZGAT VALİLİĞİ konulu resmi yazıda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) e-kurs öğretmen havuzunda farklı okullardan ilgili branşlara başvuru varken, okullardaki müdür ve müdür yardımcılarına Destekleme ve Yetiştirme Kursları görevi verilip verilemeyeceği hususundaki görüş talebini içeren resmi yazı.

Uzmanlık sınavına girmeyen binlerce öğretmen telafi sınavı bekliyor! Uzmanlık sınavına girmeyen binlerce öğretmen telafi sınavı bekliyor!

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı : E-84037561-10.04-59413038 29.09.2022

Konu : Görüş Talebi YOZGAT VALİLİĞİ (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne)

İlgi : a) Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu b) 26.09.2022 tarihli ve E-38307900-135.99-58966980 sayılı yazınız.

İliniz Sorgun ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında e-kurs öğretmen havuzunda farklı okullardan ilgili branşlara başvuru varken, okullardaki müdür ve müdür yardımcılarına Destekleme ve Yetiştirme Kursları görevi verilip verilemeyeceği hususundaki görüş talebini içeren ilgi (b) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Konu ile ilgili olarak ilgi (a) Kılavuzun Genel Esaslar başlıklı 1.6. maddesinde "Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir." hükmü yer almakta olup öncelikle kurs planlama işlemlerinde komisyon öğretmen talep et ekranından öğretmen talep edilmesi ve ilgili komisyonca görev bekleyen kadrolu veya sözleşmeli öğretmenlerin sistem üzerinden görevlendirilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.Serkan KOCABAŞ Bakan a. Daire Başkan