Kamuajans.com – Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki günlerde dağıtımı başlayacak olan bilgisayar ve tablet bağışları için uyarıda bulundu. MEB ''Bilgisayar ve Tablet Bağışlarının TEFBİS İşlemleri Kaydı Hakkında'' uyarı.

Uzaktan eğitim sürecine destek olmak ve öğrencilerin dijital araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakanlığımıza farklı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından bağışlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

İlgi yazımızda açıklandığı üzere tablet ve bilgisayar bağışlarının teslim alınma ve öğrencilere hibe edilme sürecinde söz konusu malzemelerin ilgili kurumların yer alan "Okul Aile Birlikleri Modülü'ne kayıt etmesi gerekmektedir.

Bağışların takibi, bağış ve makbuzların ilişkilendirilmesi ve muhasebe işlemlerinde hiçbir tutarın kaçırılmaması, bağış kalemleri ve kategorilerinin ihtiyaçlara göre yönetilmesi için 2020 yılı sene başından itibaren dağıtımı yapılmış ve yapılacak olan bilgisayar ve tabletlerin dağıtım sürecinde sayısal verilerin ilgili makamlarca anlık görüntülenmesi dağıtım sürecinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla veri girişlerinin teslimatın sağlandığı aynı gün içinde "TEFBIS Okul Aile Birliği Modülü'ne yazımız ekinde hazırlanan uygulama adımları takip edilerek kayıt edilmesi ve bu adımlar doğrultusunda işlem yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Mehmet Fatih LEBLEBİCİ
Bakan a. Başkan