Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 44794289-903.02.01-E.2431761 sayılı İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeler konulu 5 Şubat 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Matematik Dijital Eğitim Platformu kuruldu! Matematik Dijital Eğitim Platformu kuruldu!
Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlığımızca yapılan duyurular çerçevesinde yarıyıl ve yaz tatillerinde alanlar bazında ilan edilen münhal norm kadrolar ve muhtemel boşalacak norm kadrolar üzerinden gerçekleştirildiği, yapılan bu atama işlemlerinin münhal ve muhtemel boşalacak öğretmen norm kadroları üzerinden gerçekleştiğinden, başvuruda bulunan öğretmenlerimizin tamamının mazerete bağlı yer değiştirme isteklerinin karşılanamadığı bu çerçevede mazeret atama dönemlerinde aile birliği mazeretine bağlı olarak il içinde yer değiştirmeleri yapılamayan kadrolu öğretmenlerin ilimiz eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla oluşan ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılacak duyuru çerçevesinde tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde yer değiştirme işlemlerinin valiliklerce gerçekleştirebileceği MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak 2019 tarihli ve 1933392 sayılı yazıda belirtilmektedir.

Buna göre mazeret atama dönemlerinde aile birliği mazeretine bağlı olarak il içinde yer değiştirmeleri yapılamayan kadrolu öğretmenlerin ilimiz eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla oluşan ihtiyaçlar dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ekli duyuru çerçevesinde tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde yer değiştirme işlemlerinn yapılmasının uygun görüldüğüne dair Ankara Valiliği'nin 5 Şubat 2019 tarihli ve 2396078 sayılı Olur ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve kadrosu ilçeniz okul/kurumları ile okul/kurumlarında bulunan öğretmenlere; ''2019 Şubat İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu''na ait bilgilendirmenin ekli açıklamalar doğrultusunda imza karşılığı duyurulması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.'' denilmiştir.