KamuAjans.Com-Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitini ve öğretim kurumlannda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacağı ilgi (e) Genelge ile belirlenmiştir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a ve b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Akşener'e çiçek veren öğretmen 'düşman' ilan edildi: Önce maaşı kesildi, ardından sürüldü! Akşener'e çiçek veren öğretmen 'düşman' ilan edildi: Önce maaşı kesildi, ardından sürüldü!
Buna göre

1-2017-2018 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci kanaat dönemi. 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecektir. 

b) Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması amacıyla 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacaktır.

c) Yan yıl tatili. 220cak 2018 ile 02 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır,

ç) İkinci kanaat dönemi. 05 Şubat 201Pazartesi günü başlayacak ve 08 Haziran 2018 Cuma günü sona erecektir.

2-Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi; yukanda belirtilen tarihler dikkate alınarak. 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlannın Çalışma Takvimi” örneği csaslanna göre valiliklerce düzenlenecektir.

3-2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ise 17 EylOl 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.