Millî Eğitim Bakanlığı'nın son dönemde yaptığı il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü atamalarının siyasi konjoktürel durumlar bir kenara bırakılırsa teknik anlamda bir  tahlilini yaptığımızda istisnai durumlar hariç genel prensipler olarak ilçe millî eğitim müdürü atamalarının genellikle okul müdürleri, şube müdürleri arasından yapıldığını, il millî eğitim müdürü atamalarında da bir iki istisna bir kenara küçük illere il millî eğitim müdürü atamalarının ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri, il millî eğitim müdürleri arasından, büyük illere il millî eğitim müdür atamalarının ise daha ziyade küçük illerde il millî eğitim müdürlüğü yapmış, il tecrübesi olan kişiler arasından seçilmeye çalışıldığını, Bakanlık Merkez Teşkilatında ise tamamen fayda analiz yöntemiyle kimden hangi alanda nasıl istifade edebilirim düşüncesinin ön planda olduğunu görüyoruz.

 

 

 

      Bu durum Millî Eğitim Bakanlığı'nda sistem arayışında, artık sona doğru gelindiğini, sorunları algılama ve sorun çözme tekniğinde rasyonel aklın devreye girdiğini gösteriyor. Bu bağlamda yapılan alt görevden üste göreve, küçük illerden büyük ilere uygulamasının Osmanlı'nın devlet adamı yetiştirme sistemini çağrıştırdığını söyleyebiliriz. Daha önce yaşanan korkular neticesinde dar alanda kısa paslaşmalarda usta ama tam sahada kadük kalan stratejiden vazgeçilip, sistemi tam sahaya yayan bir anlayışın egemen olduğu da söylenebilir. Olan biteni anlamaya, çözmeye, analiz etmeye çalışan bir zihin yapısından planlama ve uygulama dönemine geçildiği görülüyor.

 

 

     Mevcut duruma bakarak siyasi analizler üzerinden akıl yürütmeye çalışıp, pozisyon alanların kendi zihinlerinin kurduğu küçük oyunların tuzağına düşerek bir nevi bir akıl tutulması yaşadıklarını ifade edebiliriz. Kelimeler, kavramlar, siyasi argümanlar üzerinden sloganik tepkiler verenler kendi kelime haznelerinin oluşturduğu sanal gerçeklik içinde durumu kavrayamayıp tepkiselliğe mahkum olacaklardır.

 

 

 

Celal DEMİRCİ/ kamuajans.com

 

 

 

[email protected]

 

https://www.facebook.com/demircicelal

 

http://twitter.com/celaldemirci