KamuAjans.Com-Alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı da otomatik olarak +2 puan şeklinde yansıtılıyor.Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına Yönetici görevlendirme mülakatı için başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) üzerinden alınmaya başlandı. Yönetici olmak isteyen ve yönetici olma şartlarını taşıyanlar adaylar için 10 Mayıs 2017 tarihinde açılan sistem, 15 Mayıs 2017 tarihinden sonra kapatılacak. Başvuru sonrasında Ek-1 formu esas alınacak olup her kategori için açık bulunan norm sayısının 3 katı kadar aday mülakata girmeye hak kazanacak.

Sisteme giriş yapılıp başvuru modülüne ulaşıldığında yönetici adaylarının “hizmet süreleri” hariç diğer bilgileri mebbis kayıtlarınca göre otomatik olarak puanlanıyor. Görmüş olduğu öğrenim yılı ve varsa ödül ya da ceza bilgileri modülde kayıtlı olan bilgilere göre puanlaması otomatik şekilde ekrana yansıtılıyor. Daha önce ödül almış yönetici adayları bu ödül bilgilerini sisteme işletmemişlerse bu alan boş görülüyor ve bu kısımdan adaya puan olarak herhangi bir değer yansıtılmıyor. Bu durumda olan adayların belgelerini Milli Eğitim Müdürlüklerine işletmeleri gerekiyor.

Ancak bir konu var ki Mebbis bu konuda hatalı puan veriyor. 22 Nisan 2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan yönetici değerlendirme formunun “eğitimler bölümünde”: Diğer alanlarda Yüksek Lisans (**) (Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı hariç) ibaresi yer almaktadır. Ancak bu bilgiye rağmen Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programından mezun yönetici adayı için bilgileri otomatik olarak çekip puanlayan mebbis, eğitiminin her bir yılı için 4 puan verirken yüksek programı için de +2 puan ekliyor. 5 yıllık eğitim alan bir aday 4+2 puan girişi gösterilen sistemde toplam 6 puan almış görülüyor. Oysaki yönetici değerlendirme formuna göre Ön lisans veya lisans eğitiminin her bir yılı için (en fazla 4 yıl) 1 puan verilmesi gerekiyor. Mevcut forma göre 4 puan alması gereken bir adayın sonucu mebbis hatası yüzünden 6 puan almış şekilde gösteriliyor. Bu hata ya sistem üzerinden düzeltilmeli ya da Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca bu hataya dikkat edilmelidir. Ancak şunu da demeliyiz ki 5 yıl eğitim alan, alan öğretmenleri için en fazla 4 puan verilmesi de bir yanlıştır. Bu durumda olan adayların mağdur edilmemesi için en fazla 4 yıl ibaresi uygulanmamalı adaylara okuduğu her yıl için 1 puan verilirken toplamda 5 puan almaları sağlanmalıdır.kamudanhaber