Milli Eğitim Bakanlığı yerinde bir uygulamayla, Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme taslağını paydaşların görüşlerine sunmuştur.
Görüş bildirmek için bugün son gün.Görüş beyan etmek isteyenler Bakanlığımızın veri toplama modülünde (https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?983) adresinden mebbis şifreleri ile giriş yaparak, görüşlerini yazabilirler.

Öncelikle çıkacak yönetmeliğin kahır ekseriyatın ‘’ çok güzel bir yönetmelik’’ diyeceği bir yönetmelik olması ve aynı zamanda yaşı uzun olsun temennisinde bulunuyorum.
Yöneticilikte üst görevlere yükselme ana hatlarıyla hiyerarşik olmalı yani öğretmen-mdr yrd-Kurum Müdürü-Şube Müdürü ve üste doğru devam eden bir yapıda olmalı.
Taslak yönetmeliğe göre müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirmeler de aday öğretmenlikte geçen süre olarak iki yıl yeterli görülmüş ancak bu süre bana göre çok az en az 4-5 yıl olması gerekir.

Yine ilk defa görevlendirmeler için sınav olması yerinde bir karar, yönetici olacak kişi öncelikle mevzuatı öğrenerek sınava girmeli ve sınavda başarılı olmalıdır. Bunun yanında sınav ve mülakat eşit ağırlıkta olmamalıdır. Sınav %60, mülakat %20 ve ek-2 %20 şeklinde bir puanlandırma daha yerinde olur kanaatindeyim.

Tezli yüksek lisansa ve doktoraya ek puan verilmesi yerinde bir karar, verilen puanlar 1,2 puan daha arttırılabilir.

Taslağın Ek-1’de yer alan Yönetici ve eğitim Kurumu Değerlendirme Formu’nun (B) bölümünde somut değerlendirme kıstaslarına yer verilmediği görülmektedir. Bununla ilgili mahkeme ve iptaller yaşanması olası bir durumdur. Bundan dolayı (B) formunun tamamen kaldırılması değerlendirmenin sadece (A) bölümü üzerinden yapılması daha sağlıklı olacaktır.

4+4 yerine daha önce yazdığım bir yazımda 8 yıllığına görevlendirmenin daha uygun olacağını yazmıştım ancak 8 yıl uzun bir süre olarak görülüp arada değerlendirme olsun isteniyorsa o zaman da 4 yılda kısa bir süre en azından 5+5 olabilir. 8 yıl veya 10 yıl sonrası rotasyon olmalı rotasyon olayı yerinde bir karar.

Kısaca önemli konulara değinmeye çalıştım. Mevcut durumda özellikle kırsal bölgelerde bulunan okullara yönetici bulmak çok zorlaştı. İNŞAALLAH kalıcı güzel bir yönetici görevlendirme yönetmeliği yayınlanır ve sonuçta kazanan eğitim olur kazanan eğitimciler olur, gözbebeğimiz öğrencilerimiz olur. Nihayetinde kazanan Güzel yurdumuz, güzel Türkiye’miz olur.


Mustafa YILDIRIM
[email protected]
Eğitimci -Yazar