Yasanın en çok konuşulan tartışılan konularından birisi kuşkusuz, dört yılını dolduran Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilmesi olmuştur. Paralel yapının tasfiyesi için yapılmış bir düzenleme olduğu düşünülmekle birlikte, birçok yönetici, akıbetinin ne olacağını kestiremediği için bir belirsizlik ortamı oluşmuştur. Kamuoyunda da konu ile ilgili birçok haberin yer almış olması bir bilgi kirliliğine yol açmıştır.Yeterince tartışılan konu üzerinde çok fazla durmadan çıkacak MEB Yönetici Atama Yönetmeliği ile ilgili bazı görüşlerimi siz değerli okuyucularımla paylaşmak istiyorum.

Sınav

Kurum müdürlükleri için 2 yılda bir sınav yapılarak sınavlarda 70 ve üzeri alanlar başarılı sayılmalıdır. Müdür başyardımcılıkları ve müdür yardımcıları için sınav şartı olmamalıdır çünkü müdürün teklifi ile görevlendirileceklerdir.

Dört Yıllığına İlk Defa Görevlendirme

-Kurum Müdürlerinin ilk defa görevlendirilmesinde önceki yönetmeliklerde olduğu üzere müdürlükleri münhal bulunan kurumlar duyuruya çıkarılmalı ve sınav+mülakat sistemine devam edilmeli. Sınavdan 70 ve üzeri alanlar tercihleri doğrultusunda mülakata çağrılmalıdır. Bunun için önümüzdeki aylarda bir sınav düzenlenmelidir.

Norm Kadro Fazlası Görevlendirmeler

4+4+4 Dönüşümünden dolayı hala bazı kurumlarda norm kadro fazlası kurum müdürleri veya müdür yardımcıları bulunmaktadır. Şöyle ki branşı sınıf öğretmeni olan yöneticinin okulu dönüşümden sonra ortaokul olmuş veya tersi durumda da  olanlar gibi… Önceki yönetmeliklerde olduğu gibi norm kadro fazlaları öncelikli olarak yeni kurumlara istekleri doğrultusunda öncelikli olarak atanmalıdır.

Yeniden Görevlendirilme

Daha önce kurum müdürlüğü yapmış kişilerin tekrar sınav+ mülakat şartı aranmadan tercihleri doğrultusunda görevlendirilmelerine imkân verilmelidir. Şube müdürleri veya ilçe Milli eğitim Müdürlüğü yapmış veya halen görevde olanlara istemeleri halinde bir alt görev olan kurum müdürlüklerine atanmalarında öncelik verilerek istekleri doğrultusunda görevlendirilmelerini olanak tanınmalıdır.

İsteğe Bağlı Görevlendirmeler

Her ne kadar dört yıllığına görevlendirme olsa da üç yılını dolduran kurum müdürlerine isteğe bağlı yer değiştirme imkanı verilebilir. Yönetici değerlendirme formu üzerinde değerlendirme yapılabilir.

Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler

Bir kurumda iki defa görevlendirilen yani 4+4 toplamda 8 yılını dolduran kurum müdürleri zorunlu yer değiştirmeye bir başka deyişle rotasyona tabi olmaları yerinde olacaktır, Kendi kurumu dışında münhal müdürlükleri tercih edebilmelidir. Böylece rotasyon uygulaması 8 yılda bir yine devam etmelidir.  Rotasyon için dört yılın az olacağını düşünüyorum.

 

Müdür Baş Yardımcılığına Görevlendirme

En az iki yıl müdür yardımcılığı yapmış müdür yardımcıları arasından Kurum Müdürü tarafından teklif edilmelidir. Burada en azından iki yıl müdür yardımcılığı yapmış olması kriteri olmalıdır.

Müdür Yardımcılığına Görevlendirme

Müdür yardımcılığı için en az üç yıl öğretmenlik yapmış olma şartı getirilmesi yerinde olacaktır. Kurum müdürü üç yıl veya daha fazla görev yapmış öğretmenler arasından müdür yardımcılığına teklif edebilmelidir. 

 

   Yönetmeliğin en kısa sürede, kariyer ve liyakati öne çıkaran ve eğitimcileri memnun edecek şekilde çıkması dileklerimle Saygılar…

 

                                                                                                                     Mustafa YILDIRIM-Kamuajans.com/ÖZEL