Kamuajans.com – MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü gönderdiği ilgili yazıda, kamu zararının ve kamuda israfın önlenmesi amacıyla söz konusu ücretsiz ders kitaplarından yararlanmak istemeyen özel okulların, MEBBİS kitap seçimi modülüne giriş yapmamalarını istedi.

Resmî ve özel her türlü örgün ve yaygın ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim gören öğrencilere ücretsiz verilecek ders kitaplarının temini ve dağıtımına yönelik iş ve işlemler ilgi (a) Makam Oluru doğrultusunda yürütülmekte olup ayrıca kamu zararının ve kamuda israfın önlenmesi amacıyla söz konusu ücretsiz ders kitaplarından yararlanmak istemeyen Genel Müdürlüğümüze bağlı ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının MEBBIS ortamında oluşturulan “Kitap Seçim Modülü'ne veri girişi yapmamaları ilgi (b) Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, ilinizde faaliyette bulunan özel okullara gerekli duyurunun valiliğinizce yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

perso

MEB'DEN ŞURA İLE UYUMLU 62 ADIM MEB'DEN ŞURA İLE UYUMLU 62 ADIM

Muammer YILDIZ

Bakan a. Genel Müdür