MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bir yazı yayımlayarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemine ait puan eksikliği bulunan veya sehven girilen puanların tespitini yapmayan okul idareleri ile ilgili Bakanlığa gönderilen evrakların Maarif Müfettişi inceleme raporu sonucuna göre gönderilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : 81 ilde ekmek fabrikası kurup 1.5 TL’ye satacağız Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : 81 ilde ekmek fabrikası kurup 1.5 TL’ye satacağız

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda: Bilindiği üzere ilgi yazı gereği 02.07.2021 tarihinde isteyen öğrencilere karneleri matbu olarak verilmiştir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde okul müdürlüklerince öğrencilerin puan girişlerinin zamanında yapılmadığıyla ilgili bugüne kadar Bakanlığa çok sayıda resmi yazı gönderilmiş

olup yazılarla ilgili işlemler karnelerin matbu olarak dağıtıldığı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.

Karnelerin matbu olarak dağıtıldığı tarihe kadar halen puan eksikliğine ilişkin gerekli kontrolleri sağlamayan öğretmen ve okul idarelerinin bulunması durumunda ise Maarif Müfettişlerince soruşturma işlemleri başlatılarak sonucunda hazırlanan rapora göre evrakların Bakanlığa gönderilmesi hususunda il milli eğitim müdürlükleri temel eğitim birimlerine gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına rağmen Maarif Müfettişi inceleme raporu bulunmayan yazıların gönderilmesine devam edilmektedir.

Bu kapsamda 02 Temmuz 2021 tarihinden sonra tüm uyarılara rağmen gerekli kontrolleri yapmayan ve özellikle 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemine ait puan eksikliği bulunan veya sehven girilen puanların tespitini yapmayan okul idareleri ile ilgili Bakanlığa gönderilen evrakların Maarif Müfettişi inceleme raporu sonucuna göre gönderilmesi sadece 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleştirme sürecinde olmaları sebebiyle inceleme-soruşturma işlemlerinin ivedilikle başlatılarak soruşturma sonucunun bekletilmeden gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 02 Temmuz 2021 tarihinden sonra tüm uyarılara rağmen puan eksikliği bulunan veya sehven girilen puanların tespitini yapmayan okul idareleri ile ilgili gerekli inceleme-soruşturma işlemleri ivedilikle başlatılarak bu hususta belirtilen tarihten sonra inceleme-soruşturma raporu bulunmadan (8. sınıf öğrencileri hariç) Bakanlığa evrak gönderilmemesi hususunda,Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." ifadeleri kullanıldı.