Kamuajans.com – Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Herkese Her Yerde Kitap Vakfi arasında Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okul kurumlarda görev yapan öğretmenlerimizin kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek nitelikli yayınlarda buluşturulması, kitap okumayı teşvik edecek eğitim, kültür, sanat programları yapmalarının sağlanması amacıyla 15 Mayıs 2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Bu iş birliği protokolü gereğince 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize kitap hediye edilmesini sağlamak amacıyla “Benden Sana Oğretmenim Projesi” kapsamında bu yıl Grigory Petkov’un “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” isimli kitabı öğretmenlerimize hediye olarak verilecektir.
Bu bağlamda;

1- Herkese Her Yerde Kitap Vakfı tarafından Müdürlüğünüze gönderilen kitapların öncelikle Müdürlüğünüze bağlı birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan kurumlarda görev yapan öğretmenler ile taşımalı eğitim uygulaması yapılan temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sayılarına göre oransal olarak dağıtımların yapılmasını,

2- Dağıtımda koordinasyonun Müdürlüğünüz öğretmen yetiştirme ve geliştirme birimi ve temel eğitim birimleri tarafından iş birliği içeriside yapılmasını,

3-Kitapların dağıtılan kurum müdürlüklerine imza karşılığında teslimatının yapılarak teslim tutanakların tek bir pdf dosyası formatında birleştirilip Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Doç. Dr. Adnan BOYACI
Bakan a. Genel Müdür
Dağıtım: Gereği: B Planı
Bilgi: Herkese Her Yerde Kitap Vakfı