MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "Eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetleri öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, meslekleri

tanımaları, mesleklerin gerektirdiği özellikleri öğrenmeleri, kendilerine uygun meslek alanlarına yönelmeleri ve bu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "Her okula bir rehber öğretmen" müjdesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "Her okula bir rehber öğretmen" müjdesi

doğrultuda tercih edebilecekleri okul, alan ve programları seçmeleri amacı ile sunulan profesyonel destek

hizmetidir. Eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinin bir parçası olan ve Bakanlığımızca sunulan tercih

danışmanlığı hizmeti ile öğrencilere ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna

geçişleri aşamasında destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yerine getirilecek olan tercih danışmanlığı

hizmetinin usûl ve esaslarının yer aldığı 2021 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzu hazırlanmış olup;

1. Tercih danışmanlığı birimlerinde sadece rehber öğretmen / psikolojik danışmanlar görev alabilecek olup,

 görevlendirme onaylarının il/ilçe koordinasyon kurullarınca alınarak tercih danışmanlığı birimlerinin kurulması,

2. 2021 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzu doğrultusunda, kadrolarının bulunduğu okul/kurumları dışında

tercih danışmanlığı hizmeti verecek olan rehber öğretmen / psikolojik danışmanların ilçe koordinasyon

kurullarınca ek ders ücret çizelgelerinin kadrolarının bulunduğu okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi,

3. Tercih danışmanlığı birimlerinde görev alacak rehber öğretmen / psikolojik danışmanların ek ders

ücretlerinin ilgi Genelgenin 13. maddesi gereğince tahakkuk ettirilmesi,

4. Ekte yer alan 2021 Tercih Danışmanlığı Kılavuzunun İl / İlçe Koordinasyon Kurulları tarafından Tercih

Danışmanlığı Birimlerine ulaştırılması,

5. Sistemin il / ilçe koordinasyon kurullarına kapatılması sonrasında tercih danışmanlığı birimlerinde

yapılması gereken değişikliklerin olması durumunda ek-2 tercih danışmanlığı talep formunun formda yer alan

açıklamalar doğrultusunda doldurularak Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." ifadeleri kullanıldı.