AH MEB AH ASIRLIK TÜRK YURDUNUN ADI XİNJİANG OLDU, DOĞU TÜRKİSTAN UNUTULDU!

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 49350374 sayılı ve 11.05.2022 tarihli yazı ile 10-13 Haziran 2022 tarihleri arasında 8. TEDMUN Konferansı düzenlenmesine onay vermiştir.

MEB ONAY YAZISI

TED Şartnamesi KONFERANS DETAYLARI bölümünde;

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi

A-Sosyo-kültürel normlar

B-Xinjiang Bölgesi’ndeki durum

Konularının bahse konu konferansta işleneceği belirtilmektedir.

3 bakanlıktan çocukların eğitim sürecinin güvenliği için iş birliği 3 bakanlıktan çocukların eğitim sürecinin güvenliği için iş birliği

Xinjiang Bölgesi’ndeki durum başlığının içeriğinin ne olduğu bilinmemektedir.

TED ŞARTNAMESİ KONFERANS DETAYLARI BÖLÜMÜ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

TED Ankara Vakfı Koleji Özel Lisesi MEB’e yaptığı faaliyet düzenleme başvurusunda; ETKİNLİĞİN AMACI bölümünde: “Lise gençliğinin Türk ve dünya sorunlarına duyarlığını artırmak…”  şeklinde bir ifade geçmektedir. Duyarlılık asırlık Türk yurdu Doğu Türkistan’a Xinjiang Bölgesi denilerek mi sağlanacaktır?

Xinjiang denilen bölge Uygur Türklerinin yaşadığı asırlık Türk yurdu olup, bölge yüzlerce yıldır Doğu Türkistan olarak anılmaktadır.

1865 ile 1868 yılları arasında Rus İmparatorluğu, kademeli olarak Hokand Hanlığı'nı ilhak etmiş; 1865 yılında Taşkent'te Türkistan Oblastı'nın kuruluşu ilan edilmiş, sonra da 1867 yılında Türkistan Valiliği kurulmuştur. Böylece "Türkistan" ismi ilk defa bir idari bölgenin resmî ismi olarak geçmiştir.(resmî olarak 155 yıldır bölgenin adı DOĞU TÜRKİSTAN’DIR)

Doğu Türkistanlılar, bağımsız olmak için sürekli mücadele etmiş ve bağımsız devletler kurmalarına rağmen (Yakup Bek Devleti, 1933 Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, 1944’teki Doğu Türkistan Cumhuriyeti) bu devletler kısa ömürlü olmuş, nihaî başarı kazanamamışlardır. 20 Eylül 1949 tarihinde Doğu Türkistan, Komünist Çin zulmü altına girmiş, Osman Batur, 1952 yılına kadar gerilla savaşı ile direnmeye devam etmiştir. 1955 yılında ise Doğu Türkistan’ın resmî ismi ‘‘Şin-ciang Uygur Özerk Bölgesi’’ olarak ilan edilmiştir. Görüldüğü üzere adlandırma bizzat Çin Devleti tarafından yapılan bir adlandırmadır. Çin kendi ulusal çıkarlarını düşünerek bu adlandırmayı yapabilir, her devlet kendi ulusal çıkarlarını düşünmek zorundadır. Biz okullarımızda bu şekilde bir adlandırmayı kullanmak zorunda değiliz.

 Çin Halk Cumhuriyetinin bölge ile ilgili resmî adlandırmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde eğitim-öğretim gören gençlerimize bu şekilde belirtilmesi akıllara zarar, millî bilinç oluşturulmasını ve sosyokültürel bağları engelleyici/zedeleyici bir uygulama değil midir?   

Öğrencilerimizin bilinçaltına bu şekilde bir adlandırmanın yerleşmesinin ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçlar düşünülmüş müdür?

Hatayı kabul etmek ve bu hatadan dönmek erdemdir. Bir an önce söz konusu konferansta bölge adı Doğu Türkistan olarak değiştirilmelidir. Millî Eğitim Bakanlığının konuyu bu minvalde değerlendireceğine dair ümidimizi kaybetmek istemiyoruz.

Konunun takipçisi olacağız…