MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 10.05.2022 tarihli İYEP Yönerge Değişikliği konulu resmi yazıyı 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi.

İllere gönderilen yazıda ;

İlkokulların 3 üncü sınıflarına devam eden ve çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ile doğal sayılar ve doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlanmış ve ilgi (a), (b) Makam Onayı ile uygulanmaya başlanmıştır.

Yürürlükte olan "İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi"nde değişen, gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik ve düzenlenme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Gözden kaçırmayın

TUS kadrolarının iki katına yükseltilmesi hekim açığını kapatamadı TUS kadrolarının iki katına yükseltilmesi hekim açığını kapatamadı

Bu kapsamda programın uygulama usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanan İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi ilgi (c) Olur ile yürürlüğe girmiş olup konu ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Ek-2 Yönerge çerçevesinde yürütülmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.