Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ Sayıştay’ın yayınladığı MEB 2019 Denetleme Raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer: Okullarımıza 3 milyar 900 milyon lira para gönderdik. Bazı okul yöneticilerimiz 1 lira bile harcamamışlar. Bakan Özer: Okullarımıza 3 milyar 900 milyon lira para gönderdik. Bazı okul yöneticilerimiz 1 lira bile harcamamışlar.
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, paydaşların katkısıyla ehliyet ve liyakatin esas alınacağı görevde yükselme yönetmeliğinin hazırlanması ve uygulanması gerektiğini belirtti. 

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, ''Sayıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı 2019 Yılı Denetleme Raporu’na göre 2018-2019 yıllarında atanan 127  ilçe milli eğitim müdürünün sadece 38’inin (%30’unun) bahse konu kadroya atanabilmek için gerekli şartları taşıdığı tespit edilmiştir. MEB kendi yayınladığı yönetmeliğe uymamış ve gerekli şartları taşımayan kişileri ilçe milli eğitim müdürü olarak asaleten atamıştır.

Her defasında dile getirdiğimiz ehliyet ve liyakat sorunu Sayıştay’ın raporlarında da yerini almıştır. MEB sadece ilçe milli eğitim müdürlükleri için değil tüm alanlarda ehliyet ve liyakati esas alacak görevde yükselme yönetmeliğini paydaşlarla birlikte hazırlamalı ve uygulamalıdır.'' dedi.