kapsamında okul öncesi eğitim ve ilkokul 9. sınıf öğrencileri için haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılacağı, diger similarda ise uzaktan eğitin sürecinin devam edeceği ilgi (b) ve (c) yazılarda belirtilmiştir. Ayrıca Bakanligimiz www.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilkokul ve ortaokullar için canh derslere yönelik açıklamalar dikkate alınarak ilkokullarda günlük toplam 4 ders saati, ortaokullarda ise günlük toplam 6 ders saati geçmeyecek şekilde derslerin işlenmesi gerektiği ilgi ç) yazıda belirtilmiştir. Ancak okullarda canlı ders uygulamalarında ders saatlerinin sınırlandırılmasından dolayı yapılacak planlamalarda sorunlar yaşandığı Bakanlığımıza gelen bildirimlerden anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün ilgi (e) yazısında istenilen zamanda canlı ders yapılabilmesi için gerekli sistem altyapısının EBA Canlı Ders sisteminde oluşturulduğu ve ilkokullarda derslerin mümkün olduğunca %50'sinin sistemin anlık eş zamanlı kullanıcı sayısı açısından daha uygun olduğu 14.00-17.00 zaman aralığında tanımlanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda ilgi (R) yazıda belirtilmiş olan ilkokullarda günlük 4 ders saati, ortaokullarda ise 6 ders saati canlı ders yapılacağı sınırlaması kaldırılmıştır. İlkokul ve ortaokullarda uygulanmakta olan ilgi (a) Ilköğretim Kurumları (Ilkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde belirtilen her bir sinif seviyesindeki toplam ders saatleri doğrultusunda bütün derslerin (ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitim dışındaki derslerin) uzaktan eğitim eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir. Öğretmenlerin EBA platformu ile diğer platformlardan gerçekleştirdikleri canlı ders uygulamalarının okul müdürlükleri tarafindan düzenli olarak takip edilmesi ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemlerin ilgi (d) yazı doğrultuda yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Cem GENÇOĞLU
Bakan a. Genel Müdür