MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 23.12.2021 tarihli kitap sayıları konulu resmi yazıda Okullarda bulunan kitap sayılarının MEBBİS sistemine 24.12.2021(cuma) tarihine kadar girilmesi istenildi.

İşte o yazı ve yönerge..

İlinizdeki okul kütüphanelerinde bulunan kitap sayılarına ilişkin bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda; ilinizdeki okul/kurum kütüphanelerindeki kitap sayılarının, Ek'te gönderilen Yönerge'de anlatıldığı şekilde MEBBİS'deki Okul/Kurul Web Site Panelleri (MEBK12PANEL) üzerinden 24.12.2021

Cuma günü mesai bitimine kadar girilmesinin ve her ayın son haftasının ilk iş gününde kitap sayılarının güncellenmesinin sağlanması hususunda,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim

Kemal KARAHAN Genel Müdür