Eğitim harcamaları geleceğimizin inşasında çok önemli bir yer tutsa da eğitimin yatırımlarına ayrılan kaynak istenilen düzeye ulaşmadı. Eğitim bireyler arasındaki ekonomik ve sınıfsal eşitsizliğin en aza indirilmesini sağlar. Ancak eşitliğin sağlanması için eğitime yeteri kadar kaynak aktarılması gerekir. 2002 yılından günümüze eğitim yatırımlarına ayrılan kaynak yarı yarıya azaldı. Öte yandan ayrılan kaynak verimli kullanılamadı.

Grafik. MEB Yatırım Bütçesi