19 yıllık süreçte AKP iktidarı döneminde 8 Milli Eğitim Bakanı değişti. Bakanların ortalama ömrü 28 ay oldu. Eğitim sistemimizle ilgili var olan sorunlara yenileri eklendi. Sistem değişikliklerinin yanında en çok tartışılan konuların başında eğitime ayrılan bütçe birinci sırada yer aldı.

Eğitim harcamaları geleceğimizin inşasında çok önemli bir yer tutsa da eğitimin yatırımlarına ayrılan kaynak istenilen düzeye ulaşmadı. Eğitim bireyler arasındaki ekonomik ve sınıfsal eşitsizliğin en aza indirilmesini sağlar. Ancak eşitliğin sağlanması için eğitime yeteri kadar kaynak aktarılması gerekir. 2002 yılından günümüze eğitim yatırımlarına ayrılan kaynak yarı yarıya azaldı. Öte yandan ayrılan kaynak verimli kullanılamadı.

Din öğretmeni Alevileri ayağa kaldırdı Din öğretmeni Alevileri ayağa kaldırdı

Grafik. MEB Yatırım Bütçesi