Kamuajans.com – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay yayınlanan tebliğler dergisinin ekim ayına dair dergisi yayınlandı. 2020 Ekim ayı tebliğ dergisinde Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubelerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönergesine yer verildi.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  TEBLİĞLER DERGİSİ  DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR 
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 
CİLT: 83 EKİM 2020 SAYI: 2757 

T.C.  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 33901762-10.04-E.12513159 10.09.2020 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubelerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge  

BAKANLIK MAKAMINA 

İlgi : a) 17.02.2006 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevzuat  Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik. 
b) 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim  Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği.
1118 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim 2020 - 2757 
İlgi (b) Yönetmeliğin 22/B maddesinde belirtilen basın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin  yürütülmesinde basın ve halkla ilişkiler şubesinin görev ve yetkileri ile bu şubelerde  görev yapan personelin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere ilgi (a) Yönetmelik  hükümleri doğrultusunda Müşavirliğimizce hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve  Halkla İlişkiler Şubelerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Taslağı” ektedir.  
Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde “Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla  İlişkiler Şubelerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge’nin yürürlüğe  konulması hususunu olurlarınıza arz ederim. 
 
Ubeydullah YENER 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Ek: Basın ve Halkla İlişkiler Şubelerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge 

OLUR 
10.09.2020 
Ziya SELÇUK