Resmî Gazete

28 Eylül 2021 SALI

Sayı : 31612

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 4509

27 Haziran 2013 tarihinde kabul edilen ve 7299 sayılı Kanun'la onaylanması uygun bulunan ekli ''Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasına 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

EKLER