Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.

Maliye Bakanlığı'nın seyahat kartına dair yazısı şu şekilde