Maaş haczi nedeniyle yapılan sıralamanın sıra cetveli sayılıp sayılmayacağı, muvazaa iddiası halinde ispat yükünün davacıya mı davalıya mı ait olacağı konusunda YİBHGK kararı 10 Temmuz 2021 tarih ve 31537 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam

Yargıtayın oy birliği ile aldığı karara göre Maaş haczi nedeniyle yapılan sıralamanın sıra cetveli sayılıp sayılmayacağı, muvazaa iddiası halinde ispat yükünün davacıya mı davalıya mı ait olacağı hakkında şu ifadelere yer verildi :

Karar metni: 20210710-30.pdf