Kamuajans.com - Lise veya dengi okul mezunu memurların ilk dört derecedeki kadrolara atanmaları, yükseköğrenim mezunu memurlara göre farklı şartlara bağlanmıştır.

Enflasyon oranı sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük ve en yüksek maaşlar Enflasyon oranı sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük ve en yüksek maaşlar
Kamuajans.com - Yükseköğrenim mezunu memurlar, kazanılmış halk aylık seviyeleri ne olursa olsun, ilk dört dereceli kadrolara (Eğitim Öğretim ve Sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki kadrolara) kurumlarının takdiri ile atanabilirken; lise veya dengi okul mezunları ise kazanılmış hak aylık seviyelerinin ilgili derecelerde bulunması halinde ve o kadroya atanabilmek için gerekli diğer şartları taşıyor olmaları halinde ilk dört dereceli kadrolara atanabiliyor.

Devlet memurları, normal şartlarda; dereceleri içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olmaları, üst derecede boş bir kadronun bulunması, kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri taşımaları şartıyla bulundukları derecenin üstündeki derecelere yükselmek suretiyle bu derecelerdeki kadrolara atanabilmektedirler.

**Yükseköğrenim mezunlarının ilk dört dereceli kadrolara atanması

Yükseköğrenim mezunu personelin memuriyete giriş seviyeleri farklı olmakla birlikte, 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilmektedirler.

657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına, memurların derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın kurumların takdiri ile atama yapılabiliyor.

Bu şekilde atama yapılmasında, ilgili memurun kazanılmış hak aylık seviyesinin ilk dört derecede olup olmadığına bakılmamaktadır. İlgili memurun; yükseköğrenim görmüş olması, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesi itibariyle aranan hizmet süresi şartını taşıması, atama yapılacak derecede boş kadro olması ve bu kadro görevinin gerektirdiği niteliklere sahip olması halinde, atama yapacak kurumun takdiriyle ilk dört dereceli kadrolara atanması mümkündür.

Örneğin, kazanılmış hak aylık seviyesi 4/2 olan iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu bir VHKİ, en az 10 hizmet yılının bulunması halinde ilgili kurumun takdiriyle 3 üncü derece VHKİ kadrosuna atanabilir.

**Lise veya dengi okul mezunlarının ilk dört dereceli kadrolara atanması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; liseyi bitirenler 13 üncü derecenin 3 üncü kademesinden, lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler ise 12 nci derecenin 2 nci kademesinden memuriyete başlamakta ve 3 üncü derecenin son (8 inci) kademesine kadar yükselebilmektedirler.

Öte yandan, eğitim durumları itibariyle en çok 3 üncü dereceye kadar yükselebilen lise mezunu Devlet memurları, üçüncü derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmaları ve son 8 yıl içinde disiplin cezası almamış olmaları (2011-2019 yılları arasında sicil notu ve disiplin cezası) halinde 2 nci derecenin son kademesine (6 ncı) kadar ilerleyebilmektedirler.

Lise veya dengi okul mezunları, ilk dört dereceli kadrolara atanabilmek için gerekli diğer şartları taşıyor olmaları halinde, kazanılmış hak aylık seviyeleri itibariyle ulaşmış oldukları ilk dört derecedeki kadrolara atanabilirler.

Örneğin, kazanılmış hak aylık seviyesi 4/2 olan lise mezunu bir VHKİ, 4 üncü derece VHKİ kadrosuna atanabilir, ancak 3 üncü derece VHKİ kadrosuna atanamaz. Bu personelin 3 üncü derece kadroya atanabilmesi için kazanılmış hak aylık seviyesinin de 3 üncü dereceye ulaşması gerekir. 

memurunyeri.com