MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısında satır başları şöyle:

2021 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavda görev alacak

salon başkanları ve gözetmenlerin MEBBİS/Sınav İşlemleri Modülünden belirlenmesi için Genel

Müdürlüğümüzce yapılan planlamaya göre;

 • Öğretmenlerin görev başvuru başlangıç tarihi: 04.05.2021 saat 14.30,

 • Öğretmenlerin son görev başvuru tarihi: 21.05.2021 saat 23.59,

 • Sınav yapılacak bina ve salon bilgilerinin MEBBİS’e yüklenmesi: 21.05.2021 18:00,

 • Öğretmenlerin birinci görevlendirme son onay tarihi: 23.05.2021 saat 23.59,

 • Öğretmenlerin ikinci görevlendirme son onay tarihi: 25.05.2021 saat 23.59,

 • Milli Eğitim Müdürlüklerince resen görevlendirme işlemleri başlangıç tarihi: 26.05.2021saat 09.00, olarak belirlenmiştir.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 

6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavın tüm aşamalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgi (f) “Ulusal

Sınavlara Dair Alınması Gerekli Önlemler” gereğince işlem yapılacaktır. İlgi (c) Bakan Oluru ile devam eden koronavirus salgını sebebiyle 06 Haziran 2021 tarihinde yapılacak Merkezi Sınavın usulüne uygun olarak uygulanması ve sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulması halinde; yeni bina ve salon eklenmesi, sınav görevli sayılarının belirlenmesi ve yeterince sınav görevlisinin MEBBİS sistemi üzerinden resen görevlendirilmesi için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkilendirilmiştir.

İlgi (c) Olur gereği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, sınav bölgesinde koronavirus pozitif veya temaslı öğrenciler için ihtiyaç halinde kullanılmak üzere yedek sınav binası belirlenecektir. Koronavirus

pozitif öğrenciler binanın ayrı bölümünde ve ayrı salonlarda, temaslı öğrenciler binanın ayrı bölümünde ve ayrı salonlarda sınava alınacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Bina ve salon ekleme yetkisi il

MEBBİS yöneticilerindedir.

Sınav yapılacak her il/ilçe merkezine her oturum için ayrı olmak üzere; bina sınav komisyonu, salon başkanı, gözetmen ve öğrenci sayısına göre maske temin edilecektir. Sınav salonlarında görev

yapan salon başkanları ve gözetmenler eldiven kullanacaktır.

6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavda görev alacak görevlilerin belirlenmesinde yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılması,

sınav güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, MEBBİS modüllerinde gerekli güncelleme, yenilik ve yetkilendirmelerin yapılması için ilgili birim ve personele bilgi verilecektir.