Kamuajans.com – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların görevleriyle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri özel işlerinde kullanmalarını yasaklamış ve bu yasağa uymayanlara disiplin cezası verilmesini kurala bağlamıştır.

Sözleşmeliye kadro mesaisi: Heyetler bugün toplanıyor Sözleşmeliye kadro mesaisi: Heyetler bugün toplanıyor
Mevcut düzenlemeye göre, Devlet memurları;

-Görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar ve/veya özel işlerinde kullanamazlar.

-Görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiğinde iade etmek zorundadırlar.

Resmi belge, araç veya eşyanın özel işlerde kullanılmasının yaptırımı

Resmi belge, araç ve gereçleri özel işlerinde ya da özel menfaat sağlamak amacıyla kullanan memurlar hakkında, işlenen fiilin türüne göre Devlet Memurları Kanununda 2 farklı disiplin cezası belirlenmiştir.

Buna göre;

**Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan memura KINAMA cezası verilir. Kınama cezasının memura etkileri konusundaki ayrıntılar için tıklayınız ...

**Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanan memura AYLIKTAN KESME cezası verilir. Aylıktan kesme cezasının memura etkileri konusundaki ayrıntılar için tıklayınız ...

Resmi belge, araç ve gerecin özel işlerde kullanılması nedeniyle verilecek söz konusu cezalar, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar hakkında bir derece hafif ceza şeklinde uygulanabileceği gibi, verilen cezanın özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe ise bir derece daha ağır olan disiplin cezası uygulanması gerekmektedir.


memurunyeri