Bayram sevinç günü demektir. Topluca kılınan bayram namazları; müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olan Kurban Bayramı her bayram olduğu gibi sevincin en üst düzeyde olduğu bayramlardandır.

Müslümanların birbirine yaklaşmasını sağlayan, dargınlıkların son bulmasına vesile olan, kardeşlik duygularını kuvvetlendiren Bayramlar ve Arefe günlerinde yapılması gereken bazı ibadetler vardır. Nefse muhalefet ederek sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için yapılan ibadet olan Kurban ibadetinin bir gün öncesi Arefe gününde yapılacak ibadetlerin neler olduğu merak ediliyor.

Sevdiklerimizle, yakınlarımızla, arkadaşlarımızla bayramlaştığımız, yüz yüze görüşemediğimiz tanıdıklarımıza mesaj gönderdiğimiz nice bayramların gelmesini dileriz.

2021 Yılı Kurban Bayramı Ne Zaman?

Arefe günü, Hazreti Âdem (as) ile Hazreti Havva'nın Arafat'ta buluştukları gün, Tevriye arefe gününden bir önceki gündür. 2021 Yılı Kurban Bayramı Arefesi 19 Temmuz 2021 tarihindedir. 2021 Yılı Kurban Bayramı 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerindedir.

Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeli, oruç tutulmalı, çok dua ve istiğfar edilmeli ve 1000 âdet İhlas-ı şerif okunmalıdır. Ayrıca; Arefe gününde günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Resulullah (asm) "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246)'' buyurmuştur.

Hazreti Aişe (ra) "Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: 'Bunlar ne istiyorlar?' der." (Müslim, Hacc, 436)

Resulullah (asm) "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." demiştir.

Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Yahudilerden birisi "Ey Ömer, siz bir âyet okuyorsunuz ki, o âyet bize inseydi o günü bayram olarak kutlardık." dedi. 
Cenab-ı Hak "Bugün, sizin dininizi kemale erdirdim ve size nimetimi tamamladım." buyurmuştur.

Hz. Ömer (ra)'e Yahudi'den hangi âyet olduğunu öğrenince "Biz o günü ve o gün bu âyetin Hz. Peygambere (asm) nazil olduğu yeri biliriz. Cuma günü arefede bulunuyordu." demiştir.

Peygamber Efendimiz (asm) "Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer." buyurmuştur.

Resulullah (asm) "Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselâmdan, Sûr'a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır. Arefe günü tutulan oruç, bin günlük nafile oruca bedeldir. Aşure günü orucu bir yıllık, arefe günü orucu da, iki yıllık nafile oruca bedeldir. Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihâd için verilen iki bin ata bedeldir. Arefe günü tutulan oruç, biri geçmiş, biri de gelecek yılın günahlarına kefaret olur." buyurmuştur.

"Arefe günü Besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." buyurulmuştur.

"Peygamber (asm) arefe akşamı ümmetinin affedilmesi için dua etti. Duasına, 'Muhakkak ki ben zalimden başkasını mağfiret ettim.' diye cevap verildi. 'Zalimden ise mazlumun hakkını alırım.' buyruldu.

Resul-i Ekrem "'Ey Rabbim, dilersen mazluma cennette mükafatını verir zalime de mağfiret edersin.' diye dua etti ise de Arafat'ta bu duasına Allah Teâlâ'dan kabul gelmedi. Sabah vakti Müzdelife'de aynı duayı tekrarladı. Bu defa duası kabul edildi. Resulullah memnuniyetinden ve sevincini belli ederek güldü.

Bunun üzerine Ebu Bekir ve Ömer (ra) 'Anam babam size feda olsun, bu saatte siz gülmezdiniz, sizi güldüren nedir?' diye sordu.

Resulullah (asm) 'Allah'ın düşmanı İblîs, Allah Teâlâ'nın duamı kabul ederek ümmetimi affettiğini anlayınca, toprağı alıp başına çalmaya ve "vay sana helak oldun" diye feryada başladı. İşte Şeytan'ın görmüş olduğum bu feryadı beni güldürdü', buyurdu."

Resulullah (asm) "Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır." (Beyheki) Allah Teâlâ, arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder." buyurulmuştur.

"Arefe günü Resulullahın (asm) yanında bulunan bir genç, kadınları düşünüyor ve onlara bakıyordu. Resulullah (asm) eliyle birkaç defa gencin yüzünü kadınlardan çevirdi. Genç yine onları düşünmeye başladı.

Resulullah (asm): 'Kardeşimin oğlu, bugün öyle bir gündür ki, bugünde herkesin kulağına, gözüne ve diline sahip olursa günahları bağışlanır.' buyurdu." (Müsned)

Zil-hicce'nin birinden onuna kadar "leyâlii aşere" yani on mübârek gecedir.

Hacca gidemeyen mü'minlerin Kurban bayramından evvel 9 gün oruç tutmalı 10'uncu günü kurban kesilinceye kadar da birşey yemeyip oruçlu bulunmalı ve orucunu kurban eti ile açmalıdır.

Kurban bayramı arefe günü sabah namazından bayramın 4'üncü günü ikindi namazına kadar bütün farzların arkasından tekbir almak kadın-erkek her mükellefe vâciptir.

Hacca gidemeyen müslümanlar Arefe günü günü öğle ile ikindi arası kendini Arafat'ta kabul ederek Allah rızası için 2 rek'at namaz kılar.

Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe 3 "Kul yâ eyyühel-kâfirun..." 10 İhlâs-ı şerîf okur.

Namaza şu niyetle başlanır: "Yâ Rabbî bugün şu saatlerde Arafat'ta binlerce müslümanın "Lebbeyk" diye ilticâ ettiği zamanda âciz kulun orada bulunamadı. Bu kulunun rûhunu onlarla beraber kılıp benim ilticâmı da onların ilticâsına ilhak buyur. Orada afv-ı umûmîye mazhar kıldığın kullarına beni de ilhak eyle Allâhü Ekber."

Namazda sonra:

70 İstiğfâr-ı şerîf 

11 veya 70 tevhid: 

"Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr" 

Namaz Abdesti Nasıl Alınır? Abdest Nedir? Namaz Abdesti Nasıl Alınır? Abdest Nedir?

3 veya 11 veya 70 tekbir: 

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd" 

100 defa: 

"Sübhânellezî fis-semâi arşuhû 
Sübhânellezî fil-ardı sultânühû 
Sübhânellezî fil-ardı hukmühû 
Sübhânellezî fil-cenneti rahmetühû 
Sübhânellezî fil-kabri kazâühû 
Sübhânellezî fil-kıyâmeti adlühû 
Sübhânellezî fil-bahri sebîlühû 
Sübhanellezî rafeas-semâe 
Sübhânellezî besetal-arda 
Sübhânellezî lâ melcee ve lâ mencee minhü illâ ileyh" 

Arefe günü öğleden sonra Hızır (a.s.) ile İlyas (a.s.)'ın buluştuklarında okudukları şu duâyı da mümkünse 100 defa okumalıdır:

"Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifüs-sûe illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûkul-hayra illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Bundan sonra duâ yapılır.

Arefe ve bayram geceleri mümkünse Hatm-i Enbiyâ Hatm-i İstiğfâr yapmalı ve tesbih namazı kılmalıdır. (Hatm-i istiğfâr 1001 defa)

"Estağfirullâhel-azıym. Ve etûbü ileyk" şeklinde istiğfâr okumakla yapılır.)