Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda geliştirdiği projelerin en güzellerinden/en faydalılarından biri de “4-6 yaş Kuran Kursları” uygulamasıdır.

Ancak alt yapısı henüz yeterince oluşturulmadan, uygun personel yetiştirilmeden “kervan yolda düzülür” mantığı ile başlanılan projede çıkmaza girilmiş, Başkanlık telaşla Mayıs-2019 (9 Mayıs 2019 tarih ve E.181846 sayılı yazı) ayında Müftülüklere gönderdiği yazıyla, İlahiyat mezunu tüm öğreticilerin 2019-2020 eğitim-öğretim başına kadar halk eğitim merkezleri aracılığı ile 380 saatlik  “Okul öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı “ eğitimine katılmalarını ve sertifikalarını almaları istenmiştir. Koskoca Diyanet işleri Başkanlığına yakışmayan bu uygulama ile;

1. Buna göre Temmuz ayının başında başlayacak kurslar 3.5-4 ay kadar sürecek, her gün mesaiden (yaz kursu eğitiminden) sonra ilçe merkezlerinde günlük 6-8 saat, gece 21.00-22.00’lere kadar devam edecektir.

2. Yaz Kurslarının sonunda yıllık izne çıkmayı planlayan on binlerce Kuran Kursu öğreticisinin en temel insani ve resmi hakkı olan izinleri gasp edilmektedir.( Zira Kuran Kursu öğreticilerinin mevzuat gereği, yaz kursu bitimi dışında yıllık izin kullanabilecek başka zamanları yoktur.)

3. İlçe merkezlerine 50-60 km. uzaklıktaki köylerde çalışan bayan hoca hanımların bu kurs için her gün 4 ay ilçe merkezlerine gidip-gelmeleri pratik olarak mümkün mü? Gece 21.00’ lerden sonra kadın başlarına köylerine evlerine nasıl dönecekler.

5. Yaş sınırlaması da getirilmeden İlahiyat mezunu tüm Kurs öğreticileri için  bu eğitim zorunlu kılınmıştır. 55-60 yaşlarındaki  bir öğretici 4-5 yaşlarındaki bir  çocuğa ne kadar faydalı olabilir. 4-6 yaş grubu için eğitilecek öğreticiler olabildiğince genç olması, asla 35-40 lı yaşları geçmemesi gerekirdi.

6. Diyanetin bunca eğitim merkezi ne işe yarıyor, istekli ve genç öğreticilere öncelik verilerek,Öğreticiler peyderpey bu merkezlerde yatılı olarak günde 10-12 saat kadar sıkıştırılmış eğitim verilerek kimse mağdur olmadan bu iş yapılamaz mıydı?

Sendikalarımızdan sorunumuzu dillendirmelerini, Başkanlığımızdan da  sağduyu ile hareket ederek personelini mağdur etmeden bu işe bir çözüm bulmasını acilen bekliyoruz.

30 bin Kuran Kursu Öğreticisi Adına
Hafize Zehra Hoca hanım