Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarında yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları belirlenmiştir.

2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Kayıtlar 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasındadır. Bayram tatili 19-23 Temmuz 2021 tarihleri arasındadır. Eğitim 5 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır.

2021 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI

I. YAZ KUR’AN KURSLARI TAKVİMİ

1. 2021 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 05 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

2. Başvurular 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında bizzat cami ve Kur’an kurslarına ya da Başkanlığın web sitesi (www.diyanet.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir.

II. DERS AÇMA VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

2022 DGS (Dikey Geçiş Sınavı ) Ne Zaman Yapılacak ? 2022 DGS (Dikey Geçiş Sınavı ) Ne Zaman Yapılacak ?

1. Yaz Kur’an kursları programında imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri görev alacaktır.

2. Bununla birlikte İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri, müftülükçe ihtiyaç duyulması halinde; DHBT puanı aranmaksızın ve geçici öğretici görevlendirme sınavına girmeksizin Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilebileceklerdir.

3. Yaz Kur’an kurslarında görev alacak personel 14 Haziran-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıtları aksatmayacak şekilde yıllık izin kullanabilecek, ancak eğitim öğretim dönemi (05 Temmuz-20 Ağustos) içerisinde personel görev mahallinden ayrılmayacak ve yıllık izin kullanmayacaktır.

4. Web sitesi üzerinden yapılacak başvurular esnasında kayıt olmak isteyen vatandaşlara sadece açık olan dersler gösterilecektir. Bu nedenle yaz Kur’an kursunda görev alacak olan personelin 14-20 Haziran 2021 tarihleri arasında (öğrenci kayıt etmeden) ders açma işlemini gerçekleştirmeleri zorunludur.

5. Yaz Kur’an kursları eğitimine 4-22 yaş arası vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

6. Yaz Kur’an kurslarına başvuru ve eğitim şekilleri öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak belirlenmiştir.

Buna göre;

a) 4-9 yaş arası öğrenciler başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ve eğitimleri sadece yüz yüze yapılacaktır.

b) 10-15 yaş arası öğrenciler başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ve eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi yapılabilecektir.

c) 16-22 yaş arası öğrenciler başvurularını web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ve eğitimleri sadece çevrim içi yapılacaktır.

7. Kayıt aşamasında öğrenci ya da veliye ait iletişim bilgilerinin doğru olarak EHYS’ye girilmesi sağlanacaktır.

8. Bir öğretici 15 öğrenci şartı aranmaksızın (ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) dersini yapacaktır. Öğretici açtığı derse web sitesi üzerinden yapılan başvurulardan öğrenci sayısı 25 olana kadar eklemeler yaparak ek ders ücreti alabilecektir.

9. Engellilere yönelik başvurular cami ve Kur’an kurslarına yapılabileceği gibi Başkanlığın web sitesi (www.diyanet.gov.tr) üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.

10. Yaz Kur’an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşlarımız başvuru yapabileceklerdir.

11. Web sitesi üzerinden başvuru yapan engelli vatandaşların eşleştirmeleri Başkanlıkça yapılacaktır.

III. EĞİTİM SÜRECİ

1. Yüz yüze eğitimlerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler; Ek-2’de sunulmuştur.

2. 2021 yaz Kur’an kurslarında yatılı yaz Kur’an kursları öğretim programı uygulanmayacaktır.

3. Çevrim içi olarak planlanan eğitimler çevrim içi olarak tamamlanacaktır.

4. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerde doldurulacaktır.

5. Sınıflar imkânlar dâhilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur’an-ı kerim okuma ve dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulacaktır.

6. Yüz yüze sınıflarda öğrenci sayısı Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında fiziki şartlar göz önünde bulundurularak öğretici tarafından belirlenecektir.

7. Çevrim içi yapılan derslerde öğrenci sayısı en fazla 20 (yirmi) olacaktır.

8. Sadece yüz yüze veya sadece çevrim içi gerçekleştirilen dersler 45 dakikadan günde 3 saat olarak yapılmaya devam edecektir.

9. Sınıfların hem yüz yüze ve hem de çevrim içi öğrencilerden oluşması durumunda öğretici aynı gün içerisinde;

a) 45 dakikadan 3 ders saatini yüz yüze öğrencilerle,

b) 30 dakikadan 2 ders saatini ise çevrim içi öğrencilerle gerçekleştirecektir.

10. Çevrim içi eğitime devam edecek olan öğrenciler yaz Kur’an kursu kitaplarını bağlı bulundukları il-ilçe müftülüklerinden temin edebilecekleri gibi kitapların PDF formatına eğitim döneminde aktif olacak yazkurankurslari.diyanet.gov.tr web adresinden de ulaşabileceklerdir.

11. Kadrolu ve sözleşmeli personel sayısının ihtiyacı karşılamadığı yerlerde geçici öğretici görevlendirmesi yapılabilecektir.

12. Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine dijital ortamda gönderilecek afişler camilere, Kur’an kurslarına, müftülük binasına, il/ilçe belediyelerinden uygun görüş alınarak billboardlara ve raketlere asılacaktır. Ayrıca hutbe, vaaz ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara gerekli duyurular yapılacaktır.

13. 2021 yılı yaz Kur’an kurslarında özveri ile çalışacak müftülük personelimize, Kur’an kursu öğreticilerimize ve din görevlilerimize teşekkür eder, başarılar dileriz.

COVİD-19 SALGIN REHBERİ

1. Ateşi 38°C’den yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjuktivit, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olan/gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı olan öğrenciler içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir

2. 18 yaş üstü olan öğrencilerin bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından EK-3’te yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” 2 nüsha olarak imzalatılarak bir nüshası bilgilendirmek amacıyla öğrencide kalırken diğer nüsha kursta muhafaza edilecektir.

3. Dersler birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak bir şekilde yapılmayacaktır. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma şekli yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecektir.

4. Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır.

5. Teneffüslerde sınıflar mutlaka havalandırılacaktır.

6. Kurs binası, sınıf ve mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır.

7. Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacaktır. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacaktır.

UYGULAMA ESASLARI