Bakan Nebati, Yapılandırma Kanunu'nun detaylarını açıkladı Bakan Nebati, Yapılandırma Kanunu'nun detaylarını açıkladı

Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 yılı 1. dönem çarşı ve mahalle için bekçi alımı yapacak. Buna göre 81 ile erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı bildirilirken, bekçilik başvuru şartları da netleşti. Yapılan açıklamaya göre, KPSS şartı olmaksızın en az lise ve dengi okul mezunu 81 ile 3.250 erkek bekçi alımı yapılacak.

Bekçi alımı ilanına başvurmak isteyen adayların, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceği bildirildi. Bekçi alımı şartları için de detaylı açıklama yapan EGM, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edileceğini belirtti. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesinin altı çizildi.


BEKÇİ OLABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak
kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve
öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş
olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir
fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm
bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve
mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.