Son zamanlarda çıplaklığın ve eşcinselliğin 'moda hayat tarzı' olarak özendirildiği, yaşamın hedefinin “daha iyi bir hayat sürme”ye göre ayarlandığı, 
dini düşünce ve yaşama tarzının, "zaman sana uymazsa, sen zamana uy" metaforuna göre yoruma tabi tutulduğu bir dünyaya nasıl bir ad koyabiliriz?
Bu manzara tam da “konformizm”e uyuyor. Rahatını bozmak istemeyen, hiç bir riskten hoşlanmayan, insanı insan yapan değerler adına duruş göstermekten ve devrimci hareketlerden hoşlanmayanlar, rahat veya daha iyi hayat sağlayan araçları ve yöntemleri asla sorgulamıyorlar. Haksızlıklardan dem vurup sorgulanmasını isteyenleri ise dışlayıp, radikallikle suçlayarak, değersizleştirme yoluna başvuruyorlar.
Modern yaşam tarzı, ne din bırakıyor, ne de insanca bir hayat tarzı.
Kazanma ideolojisi, sınırsız sermaye biriktirme hırsı ve yaşamın merkezine 'nefs'in oturtularak, şehvetin tahrik edilmesiyle, 'hedonizm' (hazcılık/zevkçilik)  kışkırtılıyor ve dayatılıyor.
Modernizmin dayattığı seküler yaşama uyum sağlayanlar, temel İslami ölçütlerden, ilkelerden, kurallardan ödün vererek yaşamayı gönüllü olarak kabul ediyorlar ve iştahla sanal ışıltılı kapitalist yaşamlara öykünüyorlar. Ortayolcu, sistemle, düzenle barışık, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, her koyun kendi bacağından... gibi özelliklere haiz konformist eziklerin, her devre göre  geçmişlerinden övündükleri bir şeyler de vardır mutlaka. 
Rahata, konfora, lükse düşkünlüğümüz arttığı oranda, İslami yanımız o ölçüde azalıyor, ruhumuz o denli pörsüyor.
Konformizm, hedonizm, ruhlarımızı çürüttü, insanlığımızı kokuşturdu, Allah'ı ve âhireti unutturdu...
Bizler, Müslümanlar olarak, kıskacına sıkıştırıldığımız kapitalizmin varoluşsal tehditleri ve İslami yaşayış tarzına aşırı yabancılaşmalar karşısında ne yapabileceğimizi konuşmalıyız, düşünmeliyiz, fikir yürütmeliyiz ve üretmeliyiz. Konformist esaretle prangalanmış toplumlar hiç bir inisiyatif geliştiremezler. Düşünen, konuşan ve üretenler ancak çıkış yolu bulabilirler.
Silkinerek, nefse ve şeytanın tüm iğvasına direnebilme ve özveriyle i'lay-ı kelimetullah'ı yeryüzüne hâkim kılma iradesini ortaya koyabilme duasıyla...