Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kamu iktisadi teşebbüslerine risklerden korunmak amacıyla finansal piyasa araçlarını kullanma imkanı getirildi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), finansal piyasalarda mevcut olan araçları, finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilecekler. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılına ait genel yatırım ve finansman programının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına "finansal korunma" başlıklı bir madde eklendi. 

Elektronik sertifika sayısı 6 milyonu geçti Elektronik sertifika sayısı 6 milyonu geçti

Buna göre KİT'ler, finansal piyasalarda mevcut olan araçları yalnızca ana faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecekleri kesin olan ticari veya finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilecekler.

Teşebbüslerde bu tür finansal araçların kullanılmasında ve bu amaç doğrultusunda yapılacak işlemlere ilişkin esasların belirlenmesinde teşebbüs yönetim kurulları yetkili olacak. 

Bu kapsamda yapılacak işlemlerin türü, boyutu ve süresi, teşebbüsün korunmak istediği risk ölçümlemeleri ile uyumlu olacak. 

Teşebbüsler bu konuda bütçe sınırları içinde kalmak kaydıyla danışmanlık hizmeti alabilecek.

Habertürk