Kamuajans.com – Son aylarda neredeyse tüm çalışanların yakından bildiği bir kavram oldu “Kısa Çalışma” Resul Kurt'un yazısı... Koronavirüsü (COVID-19) salgın hastalığının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulamasına geçilmişti. Burada amaç, işçinin işsiz kalmaması, işine devamının sağlanması, genel salgın sona erip hayat normale döndüğünde işçi ve işverenin kaldıkları yerden devam etmelerinin sağlanmasıdır.

Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması yetkisi de Cumhurbaşkanı’na verilmiş ve 2020 yılı Mart ayından bu yana da Cumhurbaşkanı Kararları ile uzatılmaktadır. Kısa çalışma;

- İş yerinde uygulanan çalışma süresinin, iş yerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya,

- Süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması” Şartlarının gerçekleşmesi halinde üç ayı geçmemek üzere kısa çalışmadan faydalanılması mümkün bulunmaktadır. Kısa çalışma ödemeleri işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

7226 Sayılı Torba Kanun’la yapılan değişiklik uyarınca, COVID-19 kolaylaştırılmış kısa çalışma düzenlemesinde, 26 Mart 2020 ila 30 Haziran 2020 arasında kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan çalışanlar kısa çalışmadan yararlandırılmıştır.

Kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı olarak belirlenecek. Kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçememektedir. Halen en fazla ödenebilecek kısa çalışma ödeneği tutarı 4.414,50 TL olup, sadece damga vergisi kesilmektedir.

Daha önce, 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı, 31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı; 31 Ağustos 2020 Tarihli ve 31230 Sayılı ve 27.10.2020 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları neticesinde kısa çalışma uygulaması uzatılmıştı. 23.12.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Kısa Çalışmaya İlişkin 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmıştır.

3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile;

- İlk olarak; daha önce son tarihi 31 Aralık olan kısa çalışma başvuru süresinde yeni bir hak verilmiş olup, 1 Ocak-31 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Buna göre COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle 31.01.2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar başvuruda bulunan işyerlerinin, kısa çalışma uygulamasından yararlanmaları sağlanmıştır.

- İkinci olarak, daha önce başvuru yapan işyerlerindeki kısa çalışmadan yararlanan işçiler için yeni başvuru yapmayacak, uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekleri yönündedir. Diğer bir deyişle 31.12.2020 olarak daha önce açıklanan kısa çalışmanın bitiş tarihi 28/2/2021 tarihine uzatılmıştır. Halen kısa çalışmadan faydalanan işyerleri ve çalışanlar için mevcut koşullarla devam etmek istemeleri durumunda 28/2/2021 tarihine kadar yararlanmaya devam edilebilecektir.

Sonuç olarak; 23.12.2020 Tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile;

- Kısa Çalışma Ödeneğine1 Ocak-31 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir,

- Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 28/2/2021 tarihine, kadar uzatılmıştır.

Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam

Kaynak : Dünya Gazetesi