Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besici ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında, Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı yapılan sığır başına, yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak. Bu destek ödemelerinin ise Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

MHRS randevu sayısında artış tam yüzde 72,8 MHRS randevu sayısında artış tam yüzde 72,8

Sığırların kesim ve satışı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

Bu karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2022 yılı Ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Ana Statüsünün 5’inci maddesinin ikinci fikrasına binaen kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla, 2/4/2022-1/5/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ESK tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığırlar için, 2.500 TL/baş destekleme ödemesi ESK’ca hazırlanacak icmal karşılığında yetiştiricilere yapılır.

Sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılır/yaptırılır.

Kırmızı et ile ilgili son dakika kararı Harekete geçildi, 2500 TL destek hesaplara yatacak Ziraat Bankası aracılığı ile...
Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanır, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM)’ne gönderilir. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumludur.

HAYGEM, ESK’dan gelen icmali kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkânları çerçevesinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yetiştiricilerin hesabına aktarır.

FİNANSMAN VE ÖDEMELER

Bu karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanır.