Kelime manası olarak yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya sebep olan şey anlamlarına gelen kurban, Allah’ın rızasına kavuşmak için ibadet maksadıyla, belirli koşulları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu gaye ile kesilen hayvanı ifade eder. Yaklaşan 2021 yılı Kurban Bayramına doğru milyonlarca Müslüman kurban hususuyla ilgili akıllarındaki sorulara cevap arıyor. Peki, kurban farz mı? Kimler kurban kesmelidir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Cuma mesajları! En yeni, farklı, 2022 cuma mesajları Cuma mesajları! En yeni, farklı, 2022 cuma mesajları

Kurban bayramlarında kesilen kurbana udhiyye ismi veriliyor. Akıl sağlığı yerinde ve dini ölçütlere göre zengin sayılan bir müslüman, ilâhi rızayı kazanmak amacıyla kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır.

Kurban ibadeti bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir göstergesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye yani kurban bayramında kurbanı kesmek sünnettir. Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur. Kurban, -fıkhi hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi sayılan ibadetlerden biri olarak yüzyıllardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer kaplamaktadır.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı merak edilen soruları yanıtladı.

Kurban Kesmek Farz Mı, Vacip Mi? Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür? Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter?

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir.

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam ede. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.