Engelliler için verilen 65 yaş üstü yaşlılık aylığı, % 40 engelli aylığı, % 70 ve üstü Bakıma muhtaç engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı gibi aylıklar nasıl alınır, nereye başvurulur, başvuru şartları nelerdir, hangi durumlarda maaşlar kesilir?

Doğuştan yada sonradan engelli olan özellikle maddi konuda zorluk çeken vatandaşlar, geçimlerini daha rahat devam ettirebilmeleri için devletin sağladığı maaş imkanından yararlanmak isterler. Çoğu zaman engellilere verilen maaş yada aylıklar akıllarda birçok soru işareti oluşturmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, sosyal yardımlara da artış yapıldı. Engelli aylığı da böylece zamlanmış oldu.

Engelli Aylığı ile İlgili Soru Cevap Şeklinde Merak Edilenler

1) 2022 aylıkları için nerelere başvuruda bulunulmaktadır?
1) 2022 aylıkları kişinin bağlı bulunduğu sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfına yapılmaktadır.

2) 2022 aylık işlemleri hangi sistem üzerinden kayda alınır?
2) 2022 aylıklarına dair bütün işlemler işlemler bütünleşik sosyal yardım hizmetleri bilgi sistemi kullanılarak kayda alınır.

3) 2022 aylığı işlemleri sisteme ne zaman geçer?
3) 2022 aylığı işlemleri vatandaştan istenilen belgelerin tamamlanmasıyla birlikte sisteme kaydedilir.

4) Eksik evrağı bulunan vatandaşın işlemi nasıl işleme alınır?
4) Eksik evrak ile yapılan başvurular kabul edilmez ve sisteme kaydı yapılmaz.

5) Vatandaş 2022 aylığına başvuru yaptıktan sonra vakıftan herhangi bir belge alır mı?
5) Başvuru yapan vatandaşa vakıftan başvuru alındı belgesi verilir.

6) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin işlemleri ne zaman sonuçlandırılır?
6) 2022 aylığına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

7) 2022 aylığı muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?
7) Muhtaçlık değerlendirmesi hanenin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır.

8) Hanede 2022 aylığı alan farklı kişilerin aylıkları muhtaçlığın hesaplanmasında dikkate alınmakta mıdır?
8) Alınan 2022 aylıkları muhtaçlık hesaplanmasında hane gelirine dahil edilmez.

9) Evde bakım aylığı alan kişiler 2022 aylıklarına başvurda bulunabilir mi?
9) Evet başvuruda bulunabilir. Evde bakım aylığı hane muhtaçlık hesaplanmasına dahil edilmektedir.

10) Eşi Vefat etmiş kadınlara yapılan yardımlardan faydalanan kişi 2022 yaşlılık aylığı alabilir mi?
10) Hayır faydalanamaz. Vatandaş iki aylığın birinden faydalanabilir.

11) 2022 aylığında faydalanan kişi eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımdan nasıl faydalanabilir?
11) Vatandaş bağlı bulunduğu vakfa başvuruda bulunarak feragat dilekçesi vermesi gerekmektedir. Eşi Vefat etmiş kadınlara yapılan yardım kabul edilince 2022 aylığı feragat nedeniyle fesihedilir.

12) 2022 aylığı alan kişinin sosyal incelemesi düzenli olarak yapılmakta mıdır ?
12) 2022 aylığı alan kişinin yılda birkez sosyal incelemelerle muhtaçlık tespit işlemi yapılmaktadır. 

13) 2022 sayılı kanuna göre kaç çeşit aylık bağlanmaktadır ?
13) 5 çeşit aylık bağlanmaktadır.Yaşlı aylığı,Engelli aylığı,Muhtaç engelli aylığı,18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikosiz aylığı.

14) 65 yaş aylığı nasıl alınmaktadır?
14) Bakmakla yükümlü kimsesi olmayan ve herhangi bir düzenli geliri veya aylığı bulunmayan 65 yaşını bitirmiş kimseler bağlanan aylıklardır.

15) 65 yaşını doldurmuş kişilere bağlanacak aylıkların muhtaçlık hesaplamaları nasıl yapılmaktadır?
15) hane içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanun yönetmeliğinin 2. maddesinde belirtilen memur aylık katsayısı çarpımı sonucunda bulunan rakamdan az geliri olan kişilere bu aylıklar bağlanır.

16) 65 yaş aylığı için alabilmek için nereye başvuruda bulunulmalıdır?
16) vatandaş bağlı bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuruda bulunmalıdır.

17) 65 yaş aylığı başvurusunda herhangi bir belge gerekmekte midir?
17) Hayır herhangi bir belge gerekmemektedir. Vatandaş kimliği ile başvuruda bulunabilir. Vakıftan başvuru formu doldurularak başvuru yapılır.

18) 65 yaş aylığı alan kişide engel durumu oluşursa alacağı raporun oranı ne kadar olmalıdır?
18) Yaşlılık aylığından faydalanan kişi tam teşekküllü sağlık kurulundan %70 ve üzeri bir rapor aldığı takdirde engelli aylığından faydalanabilir. 

19) Yaşlılık aylığı ile engelli aylığı birlikte alınabilir mi?
19) Hayır alınamaz;vatandaş yalnızca başvuru yaptığı aylığa göre aylık alabilir.

20) 65 yaşını doldurmazdan önce engelli aylığı alan kişinin 65 yaşını aşınca engelli aylığı kesilir mi?
20) Hayır kesilmez.Vatandaş engelli aylığı almaya devam eder.

21) 65 yaşını aşmış kişi adına farklı bir kişi 65 yaş aylığı için başvuruda bulunabilir mi?
22) Mahkemeden alınan vasi kararı ile birlikte başvuruda bulunulabilir. 

24) Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı yüzde kaç olmalıdır?
24) Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı %40 ve %69 oranında olmalıdır.

25) Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin yaşı önemli midir?
25) Evet önemlidir.Kişi 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olmalıdır. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekmektedir.

26) Engelli aylığı verilirken yalnızca istenilen rapor oranı yeterli midir?
26) Hayır yeterli değildir ; aynı zamanda muhtaçlık sınırıda dikkate alınmaktadır.

27) Engelli aylığında muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır?
27) Hane içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanun yönetmeliğinin 2. maddesinde belirtilen memur aylık katsayısı çarpımı sonucunda bulunan rakamdan az geliri olan kişilere bu aylıklar bağlanır.

28) Engelli aylığına başvuruda bulunulurken hangi belgeler istenilmektedir?
28) Tam teşekküllü sağlık kurulunda alınan rapor ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa kanununi temsilcisine verilmiş olan mahkeme kararı vekil bir kişi tarafından yapılıyorsa vekaletname örneği.

29) Muhtaç Engelli aylığı nedir?
29) Muhtaç engelli aylığı %70 ve üzeri raporu bulunan 18 yaşını tamamlamış kişilere verilen engelli aylığıdır.

30) 15 yaşında ve %70'in üzerinde raporu bulunan kişi muhtaç engelli aylığından faydalanabilir mi?
30) Hayır faydalanaz.Muhtaç engelli aylığından faydalanmak isteyen kişi 18 yaşından büyük olmalıdır. 

31) Muhtaç engelli aylığına başvuruda bulunulurken muhtaçlık hesaplanması yapılmakta mıdır ?
31) Hane içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanun yönetmeliğinin 2. maddesinde belirtilen memur aylık katsayısı çarpımı sonucunda bulunan rakamdan az geliri olan kişilere bu aylıklar bağlanır.

32) 18 yaşaltı engelli yakını aylığı ne demektir?
32) Fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşında küçük ve en az %40engelli olan kişilerin yakınlarına yapılan yardımdır.

33) 18 yaş yaşaltı engelli yakını aylığı başvurularında belge istenmekte midir?
33) Evet istenmektedir.Bu belgeler tam teşekküllü sağlık kurulundan alınan rapor ve kanununi temsilcisine verilmiş olan mahkeme kararı, vekil bir kişi tarafından yapılıyorsa vekaletname örneği. 

34) 18 yaşaltı engelli aylığında engelli kişinin annesi veya babasının mahkeme kararı almasına gerek var mıdır?
34) Hayır gerek bulunmamaktadır.18 yaş altındaki kişinin anne ve babası aynı zamanda kanuni vasisi sayılmaktadır.

35) 18 yaş altı engelli aylığına başvuruda bulunan kişinin muhtaçlık hesaplanması yapılmakta mıdır?
35) hane içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanun yönetmeliğinin 2. maddesinde belirtilen memur aylık katsayısı çarpımı sonucunda bulunan rakamdan az geliri olan kişilere bu aylıklar bağlanır.

36)18 yaşından küçük engelli kişinin anne ve babası boşandığı takdirde engelli yakını aylığını kim alabilecektir?
36) Boşanma durumunda çocuğun velayetini alan kişi engelli çocuğu adına ödemeleri alabilecektir.

37) Boşanmazdan önce 18 yaş altı engelli aylığının velayeti babadayken mahkeme engelli çocuğun velayetini anneye vermiştir.Anne engelli yakını aylığını kendisinin alabilmesi için ne yapmalıdır?
37) Velayeti alan kişi mahkeme kararını bağlı bulundukları sosyal yardımlaşma vakfına ileterek velayetini kendisi almalıdır ve ödemelerin kendi adına yatırılmasını talep etmelidir. 

38)18 yaş altı engelli yakını aylığı alan kişi farklı bir hanede ikamet edebilir mi?
38) Hayır farklı bir hanede ikamet edemez.Bakıcı olan ve engelli yakını alan kişiyle engelli aynı hanede yaşamaktadır.

39) 2022 engelli aylığı alan kişi engelli yakını aylığı alabilir mi?
39) Evet alabilir.

40) Muhtaç engelli aylığı alan bir kişi engelli yakını aylığı alabilir mi?
40) Hayır alamaz.%70 ve üzeri olan ve mutaç engelli aylığı alan bir kişi engelli yakını aylığı alamaz.

41) Sililkozis hastalığı aylığı başvuruları devam etmekte midir?
41) Hayır silikozis hastalığı başvuruları kabul edilmemektedir.

42) Sgk'dan yetim aylığı alan engelli kişiler 2022 aylıklarından faydalanabilir mi?
42) Sgk'dan aldıkları aylıklar 2022 aylıklarından düşük olanlar sgk' dan aradaki farkı talep edebilmektedir.

43) Sgk'dan aldığı yetim aylığının 2022 aylığından az olduğunu gören kişi aradaki farkın kendisine iadesini istemek için hangi kuruma başvuruda bulunmalıdır?
43) Aradaki farkın ödenmesi ile ilgili olarak kişi sgk kurumuna başvuruda bulunmalıdır.Bu konuyla ilgili olarak vakıfların ve genel müdürlüğümüzün ilgisi bulunmamaktadır.

44) İsteğe bağlı prim ödeyen kişi 2022 aylığından faydalanabilir mi?
44) 60g kapsamında bulunan kişi 2022 aylığından faydalanamaz. 

45) Muhtaç olduğunu belirten engelli olan ve 2022 aylığından faydalanmak istemesine rağmen vakfın kendisini gss prim ödeyenler kapsamına dahil etmiş olduğunu iddia eden kişi ne yapabilir?
45) Böyle bir durumda vatandaş vakfa giderek gelir testi için tekrar başvuruda bulunmalıdır. 

47) Nafaka alan bir kişi 2022 aylığından faydalanabilir mi?
47) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafakası olan kişi 2022 aylığından faydalanamaz,ancak muhtaçlık sınırının altındaysa bu aylıktan faydalanabilir. 

48) Herhangi bir mevzuat gereği düzenli aylık alanlar 2022 aylığından faydalanabilir mi?
48) Muhtaçlık sınırının üzerinde düzenli geliri olan kişiler 2022 aylığından faydalanamaz. 

49) Huzurevinde veya herhangi bir bakım merkezinden hizmet alan kişiler 2022 aylığından faydalanabilir mi?
49) Hayır faydalanamaz.

50) Malları veya gelirleri kendilerine bakılması kaydıyla bakan kişiye veya kuruma devreden kişiler 2022 aylığından faydalanabilir mi?
50) Hayır faydalanamaz.

51) Hanede sgk kayıtlı kişilerin olması 2022 aylığı alınmasında engel teşkil eder mi?
51) Hanede sgklı kişilerin bulunması 2022 aylığı almaya engel teşkil etmemektedir.Muhtaçlık hesaplanması dikkate alınmaktadır.

52) 2022 aylıklarında mutaçlık hesaplamaları nasıl yapılmaktadır?
52) 2022 aylıklarında muhtaçlık hesaplamaları haneye giren net maaş,nafaka,yevmiye, ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması ile hesaplanır. Bu ortalamanın kişi başına düşen miktarı dikkate alınır.

53) 2022 aylığı muhtaçlık hesaplaması yapılırken kişinin kira ödemeden oturduğu evi dikkate alınır mı?
53) Kişinin oturduğu ev dikkate alınmaz.

54) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesinin muhtaçlık hesaplaması dikkate alınırken hanenin farklı konutlardan oluşan kira geliri bulunmaktaysa bu gelirde muhtaçlığa dahil edilir mi?
54) Evet dahil edilir.Evin belirlenen rayiç bedelinin 240'ta biri ve kira gelirinin toplamı hane gelirine eklenir. 

55) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait farklı konutu bulunmasına rağmen kira geliri bulunmamaktaysa bu konutta muhtaçlık hesaplanmasında dikkate alınır mı?
55) Evet dikkate alınır.Kira geliri olmayan konutun rayiç bedelinin 120'de biri dikkate alınarak muhtaçlık gelir tespitine dahil edilir. 

56) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait dükkan bulunmaktaysa bu dükkan muhtaçlık hesaplanmasında nasıl dikkate alınır?
56) Dükkan için rayiç bedelin 240'ta biri dikkate alınır

57) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait dükkandan herhangi bir gelir veya kira bulunmuyorsa nasıl bir hesaplama yapılır?
57) Dükkan için herhangi bir kira gliri beyan edilmemişse dükkanın rayiç bedelinin 120'de biri dikkate alınmaktadır.

58) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait arazi ve tarlası bulunmaktaysa nasıl bir muhtaçlık hesaplanması dikkate alınır?
58) Hanenin tarla ve arazisinin rayiç bedelinin 240'ta biri ve aylık getirilerinin toplamı dikkate alınır.

59) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait binek aracı muhtaçlığın hesaplanmasında nasıl dikkate alınır?
59) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait binek aracının kasko bedelinin 120'de biri dikkate alınır. 

60) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait ticari veya zirai amaçlı kullanılan araçlar muhtaçlık hesaplanmasına dahil edilir mi?
60) Evet dahil edilir.Araçların kasko bedellerinin 120'de biri dikkate alınır.

61) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait büyükbaş ve küçükbaş hayvalnar muhtaçlık hesaplanmasına dahil edilir mi?
61) Evet dahil edilir.İl/ilçe tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık gelirin aylık ortalaması dikkate alınır.

62) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait banka mevduatları için muhtaçlığın hesaplanması nasıl dikkate alınır?
62) Hanenin tespit edilen mevduat hesaplarının aylık faiz getirisi iki katı tutar şeklinde dikkate alınır.

63) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait taşınır taşınmaz malların rayiç bedellerin değerlendirmesini kim yapmaktadır?
63) Hanenin taşınır ve taşınmaz mallarının rayiç bedelinin değerlendirmesini vakıf mütevelli heyeti yapmaktadır.

64) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait şnt yardımları ve burslar muhtaçlığın hesaplanmasında dikkate alınmakta mıdır?
64) Evet dikkate alınmaktadır. 

65) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesinde eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardım muhtaçlığın hesaplanmasında dikkate alınmakta mıdır?
65) Evet dikkate alınmaktadır.

66) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait burslar ve vakıflardan alınan nakdi yardımlar muhtaçlığın hesaplanmasına dahil edilmekte midir?
66) Evet dahil edilmektedir.

67) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişi ve hane bireylerinin kiracı olarak oturdukları konuta ödedikleri kira bedeli muhtaçlığın hesaplanmasına dahil edilmekte midir?
67) Evet hane bireylerinin ödedikleri kira bedeli muhtaçlığın hesaplanmasında dikkate alınmaktadır.

68) 2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait yapılan harcamalar hanenin muhtaçlığı hesaplanırken hanenin toplam gelir tutarından çıkarılır mı?
68) Hayır çıkarılmaz.

69) 3294 sayılı kanun gereği yapılan gelir testi ile 2022 aylığı muhtaçlık aylığı hesaplamaları aynı mıdır?
69) Hayır aynı değildir. İki kanununda araştırması farklı bir şekilde yapılır.

70) Mütevelli heyeti tarafından kabul edilen 2022 aylıklarının ödemeleri nasıl yapılır?
70) Mütevelli heyetinin kabul ettiği başvuruların ödemeleri başvuru tarihini takip eden aybaşına göre yapılır.

71) Mütevelli heyetinin kabul ettiği ödemeler kabul tarihinden sonra hemen alınırmı?
71) Hayır alınamaz.Ödemeler 2022 aylıklarının ödeme yapıldığı dönemlerinde yapılır.

72) 2022 aylık ödemeleri nasıl ve hangi tarihlerde yapılmaktadır?
72) 2022 aylıkları üç ayda bir ve mart-haziran-eylül ve aralık aylarında yapılmaktadır.

73) Ödeme dönemlerinde ödemelerimi istediğim tarihte alabilir miyim?
73) Hayır alamazsınız.Ödemelerin yapılması vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır.Doğum yılı: 0-5 arası olanlar 5'inde/1-6 arası olanlar 6'sında/2-7 arasında olanlar 7'sinde/3-8 olanlar 8'inde ve 4-9 arası olanlar 9'unda ödeme alır.

74) 2022 aylığından faydalanan kişi adres değiştirmesinden dolayı aylığı kesilir mi?
74) Evet kesilir.Adres değişikliği yapılırken vatandaşın 2022 aylığı kesilir.

75) Adres değişikliğinden dolayı durdurulan 2022 aylığından faydalanmak isteyen vatandaş tekrar başvuruda bulunmalı mıdır?
75) Evet tekrar başvuruda bulunmalıdır.Mütevelli heyeti muhtaçlığın devam ettiğini tespit ederse vatandaş tekrar 2022 aylığından faydalanabilir.

76) Adres değişikliği nedeniyle 2022 aylığı fesih edilen ve bunun neticesinde tekrardan mütevelli heyetine yapılan başvuru sonucu tekrar 2022 aylığından faydalanan kişi alamadığı aylıkları alabilir mi?
76) Bir yıl içerisinde yapılmış bir başvuru ise ve Mütevelli heyeti muhtaçlığın devamına dair karar alırsa vatandaş alamadığı dönemlerin ödemelerini alacaktır.

77) Vakfa bildirilmeyen ikametgah değişikliği sonucu vatandaşın 2022 aylığı kesilir mi?
77) Evet kesilir.Sosyal incelemecinin incelemesi sonucu adres değişikliği nedeniyle 2022 aylığı kesilir.

78)Adres değişikliği beyanı yapmadığından dolayı 2022 aylığı kesilen vatandaş tekrar bu aylıktan yararlanabilir mi?
78) Bir yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresini vakfa bildirmesi neticesinde mütevelli heyetinin muhtaçlığın devamına karar alması sonucu vatandaş 2022 aylığında tekrar faydalanabilir ve alamadığı aylıklar kendisine iade edilir.

79) Vakıf görevlisinin merkezi incelemesini yapmadığından dolayı vatandaşın 2022 aylığı kesilir mi?
79) Merkezi incelemeler sistem tarafından yapılan sorgulamalardır, Vakıf görevlisinin bununla ilgili bir yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.

81) Geçici durdurma nedeniyle 2022 aylığından faydalanamayan kişi tekrar başvuruda bulunmazsa 2022 aylığı fesih edilir mi?
81) Kişi 1 yıl içinde tekrardan başvuru yapmadığı takdirde 2022 aylığı fesih edilecektir.

82) Rapor süresinin dolmasından dolayı vatandaşın 2022 aylığı fesih edilir mi?
82) Evet fesih edilir.

83) Rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu zamanında vermeyen vatandaş yeni raporunu vakfa teslim edince alamadığı aylıkları tekrar alabilir mi?
83) Rapor süresi dolan vatandaş 1 yıl içinde yeni raporunu vakfa teslim ederse 2022 aylığının fesih edildiği dönemden itibaren ödemelerini tekrar alabilir.

84) Tam tşekküllü sağlık kurulundan alınan sürekli ibareli raporu bulunan vatandaşın 2022 aylığı fesih edilirse ve vatandaş fesihten sonra tekrar başvuruda bulunmak isterse yeni rapor çıkarmalı mıdır?
84) Vatandaş 2022 aylığı fesih edildiği aydan itibaren sürekli raporuyla 5 yıl içerisinde tekrar başvuruda bulunabilir ve yeni rapor istenmez.5 yıl geçtikten sonra tekrar yeni rapor istenebilir.

85) Merkezi inceleme sonucunda kişinin vefat etmesi belirlenince 2022 aylığı fesih edilir mi?
85) Evet ölüm nedeniyle 2022 aylığı fesih edilir.

86) Kişinin ölmeden önce hak etmiş olduğu 2022 aylığı ödemesi varsa varisleri bu ödemeyi alabilir mi?
86) Evet alabilirler.

87) 2022 aylığı ödemesi bulunan ancak vefat ettiğinden dolayı ödemesini alamayan kişinin varisleri bu ödemeyi alabilmek için hangi işlemleri yapmalıdırlar?
87) Vefat eden kişinin varisleri;mahkemeden veraset ilamı,veraset intikal vergisinden muaf olduğunu ya da ödendiğine dair belge( bu belge kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınır) ile vakfa müracaat etmeleri halinde vakıf mütevelli heyeti toplantısı sonucunda varisler ilk ödeme döneminde bu ödemeyi alacaklardır.

88) 2022 aylığından nasıl feragat edilir?
88) 2022 aylığından faydalanan kişi yazılı olarak vakfa müracaat ettiği takdirde mütevelli heyeti toplantısı sonucu 'feragat' nedeniyle 2022 aylığı fesih edilir.

89) 2022 aylığı muhtaç olmama nedeniyle fesih edilebilir mi?
89) Evet fesih edilir.

90) 2022 aylığı muhtaç olmadığından dolayı fesih edilen kişinin muhtaç olmadığı vakıf nasıl tespit edilir?
90) Merkezi inceleme ve sosyal incelemeler sonucu vatandaşın durumu mütevelli heyetine sunulur ve vakıf mütevelli heyeti vatandaşın muhtaç olmadığını tespit ederse 2022 aylığı fesih edelir.

91) Muhtaç olmama nedeniyle 2022 aylığının fesih edildiğini öğrenen vatandaş durumuna itiraz ederse hangi işlemler yapılabilir?
91) Bütünleşik sistemden kontrol edilerek vakıf mütevelli heyetinin 2022 aylığının neden fesih edildiği karar sekmesi kontrol edilere vatandaşa gerekli bilgilendirilmeler yapılır; ancak karar sekmesine gerekli bilgiler girilmemişse vatandaş vakfa yönlendirilir.

92) 2022 aylığı alan vatandaşın özür oranı %40'ın altına düşmesi halinde vakıftan ne gibi işlemler yapılır?
92) Özürlülük oranı sağlık bakanlığının veri tabanından temin edilerek özür oranının %40'ın altına düştüğü tespit edilirse vatandaşın aylığı fesih edilir.

93) Vatandaşın rapor oranı %40'ın altına düşmesine rağmen ve yeni raporun sağlık bakanlığının veri tabanından çekilemeyen vatandaşın aldığı ödemelere yersiz ödeme çıkar mı?
93) Evet böyle bir durumda vatandaşa yasal faizleriyle birlikte yersiz ödeme çıkacaktır.

94) Yersiz ödeme işlemleri vakıf taradından mı yapılmaktadır?
94) Hayır vakıf tarafından yersiz ödeme işlemleri yapılmaz.Yersiz ödeme işlemleri Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

95) Rapor oranı %40'ın altına düşen vatandaş ne yapmalıdır*
95) Vatandaşımız yeni raporunu vakfa teslim etmelidir ve raporun ve muhtaçlığın uygunluğu devam derse vatandaşımız 2022 aylığını almaya devam eder.

96)Sosyal güvenlik kaydı olan vatandaşın 2022 aylığı nasıl fesih edilir?
96) Ödeme dönemlerinden önce merkezi sistemden kontrolü yapılan vatandaşın sgk kaydı görülürse 2022 aylığı fesih edilir.

97)18 Yaşını dolduran vatandaşın 2022 engelli yakını aylığı nasıl fesih edilir?
97) Ödeme dönemlerinden önce merkezi sistemden kontrolü yapılan vatandaşın 18 yaşını doldurduğu görülürse 2022 aylığı fesih edilir.

98) Engelli yakını aylığı alan vatandaş 18 yaşını aşınca 2022 aylığından faydalanabilir mi?
98) Rapor oranı ve muhtaçlık sınırı uygun olursa vatandaşımız 2022 aylığından faydalanabilir.Vatandaşımız raporuyla birlikte vakfına başvuruda bulunmalıdır.

99) Engelli yakını aylığı alan ancak engelli ile aynı hanede yaşamayan vatandaşların aylıkları kesilir mi?
99) Merkezi inceleme sonucu engelli vatandaş ve engelli vatandaşın adına engelli aylığı alan kişi farklı hanelerde olduğu tespit edilirse 'aylık alma şartlarını sağlamama'nedeniyle mütevelli heyeti tarafından 2022 aylıkları fesih edilir.

100) Engelli yakını aylığı alınmasına rağmen engelli kişiye bakılmadığı tespit edilirse 2022 engelli yakını aylığı kesilir mi?
100) Evet kesilir. Sosyal incelemeci bu durumu tespit ettiği andan itibaren mütevelli heyeti 'aylık alma şartlarını sağlamama'nedeniyle engelli aylığı kesilir.

101) 2022 aylığı alırken Türk vatandaşlığından çıkarılan kişi 2022 aylığı almaya devam edebilir mi?
101) Ödeme dönemlerinden önce sistemden Türk vatandaşlığından çıkarıldığı gözüken vatandaşın 2022 aylığı fesih edilir. ( Mavi kartı bulunmakta ise durum yeniden değerlendirilir )

102) 1 yıl boyunca 2022 aylığını almamış veya alamamış kişinin aylığı fesih edilir mi?
102) Evet fesih edilir.

103) Düzenli bir şekilde ödemesini alamayan vatandaşın 2022 aylığı fesih edilir mi?
103) Ödemesini bir yıl içinde yani dört dönem üst üste almayan vatandaşın 2022 aylığı fesih edilir,ancak aralıklarla ödemesini alan vatandaşın aylığı fesih edilmez.

104) 2022 aylığı ödemelerini alamadığından dolayı kurumu iade edilen aylıkları vatandaşlar alabilirler mi?
104) Evet alabilirler.Vatandaş vakfa müracaat etmelidir.Vakıf görevlisi tarafından sistemden iade ekleme'menüsü kullanılarak ilk ödeme döneminde vatandaşın ödemesi kendisine iade edilir.

105) 2022 aylığına başvuruda bulunmak isteyen kişi istenilen raporu ücretsiz olarak alabilir mi?
105) Evet alabilir.Vatandaş bağlı bulunduğu vakfa müracaat ederek Vakıf Müdürü tarafından imzalanan sevk kağıdı ile raporunu ücretsiz alabilir.

106) Fotoğraf olmayan raporlar geçersiz midir?
106) 15 yaşının üzerindeki kişilerin sağlık kurulu raporlarına fotoğraf eklenmeli ve fotoğraf hastane mührü ile mühürlenmelidir.15 yaşından küçük kişilerin raporlarındaki fotoğraf bölümü hastane mühürü tarafından mühürlenir.

107) Farklı olarak hangi hallerde rapor kabul edilmez?
107) Tam teşekküllü sağlık kurulundan alınmayan raporlar,Sağlık kurulu raporu el yazısıyla doldurulmuş ise,raporda özür durumunun tüm vücut kaybına oranının %lik olarak verilmemesi halinde,süreli raporun rapor tarihi ve rapor numarası bulunmaması halinde,baş hekimlikçe onaylanmaması durumunda raporla kabul edilmez.

108) 2022 aylıklarına haciz konulabilir mi?
108) 2022 aylıklarına kişinin rızası olsa dahi haciz konulamaz.

109) 2022 aylığı alan kişinin ödemek zorunda olduğu nafaka için aylıklarına kesinti konulabilir mi?
109) Evet konulabilir.Nafakaya ilişkin mahkeme kararı vakfa ulaştığı takdirde kesinti işlemleri yapılacaktır.

110) 2022 aylığından feragat eden veya gss kapsamına dahil edilen kişinin durumu sgk'ya nasıl iletilir?
110) Bu işlem vakıf tarafından gerçekleştirilir.Bütünleşik sistem üzerinden Sgk'ya ilet butonu kullanılarak vatandaşın durumu Sgk'ya iletilir.

111) Gerçeğe aykırı bir şekilde belgelerle aylık alan kişilerin aylıkları durdurulur mu?
111) Yargı organları tarafından vakfa gerekli bilgiler aktarılınca vatandaşın 2022 aylığı durdurulur.

112) Yargı organlarınca gerçeğe uygun olarak 2022 aylığı aldığı kararı alan vatandaş aylığı durdurulduğundan dolayı alamadığı aylıklarını alabilir mi?
112) Evet alabilir.Mahkeme tarafından belgelerinin uygun olduğu anlaşılan vatandaşın aylığı durdurulduğu tarihten itibaren tekrar aktif hale getirilir.

113) 2022 aylığı alan kişiler vakıflara durumlarıyla ilgili olarak bilgilendirme yapmalı mıdır?
113) Evet gerekli durumlarda vakfı bilgilendirmelidir.Ayrıca vakıf sosyal incelemecileri her yıl düzenliolarak vatandaşın incelemesini yapmaktadırlar.

114) 18 yaş altı engelli aylığından faydalanan kişi engelli aylığı alan çocuğu adına şnt yardımı alabilir mi?
114) Evet alabilir.

115) 2022 engelli aylığı alan kişi herhangi bir sgk'lı işe başladığı andan itibaren 2022 aylığı için hangi işlemleri yapmaladır?
115) Vatandaşın sgk başlagıcı olması durumunda her ödeme dönemi öncesi sistemsel sorgulama yapılarak SGK kaydı olduğu takdirde yardım durdurulur.

116) Sgk'lı çalışmasına rağmen aylıktan faydalanmaya devam eden vatandaşlara ne gibi yaptırımlar olmaktadır?
116) Yasal faiziyle birlikte geri ödemesi ( yersiz ödeme ) olacaktır.

117) 18 yaşaltı engelli yakını aylığından faydalanmak isteyen ve sgk kaydı bulunan vatandaş çocuğu adına engelli yakını aylığı alabilir mi?
117) Hayır alamaz.

118) Kendisine yersiz ödeme çıkan vatandaş 2022 aylığından tekrar faydalanabilir mi?
118) Vakfa başvuruda bulunduğu takdirde ve muhtaçlık sınırı ve rapor oranı uygun olduğu takdirde vatandaşımız 2022 aylığından faydalanabilir.

119) Yersiz ödeme çıkan vatandaşın kendisine çıkartılan ödemesi aldığı 2022 aylığından kesilebilir mi?
119) Evet dörtte bir oranında ödemesi kesilir.

120) Aylık alamama şartlarını taşıyan vatandaşa yersiz ödeme çıkabilir mi?
120) Evet çıkar.Merkezi inceleme ve sosyal incelemecinin inceleme işlemini tamamlaması sonucu vatandaşa yersiz ödeme çıkabilir.

121) Ev almak istiyorum 2022 maaşım kesilir mi?
121) Son kararı Mütevelli Heyeti verir.

122) Araba almak istiyorum 2022 maaşım kesilir mi?
122) Son kararı Mütevelli Heyeti verir.