Kamuajans.com – Yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnası 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılıyor. İller Bankası'na ise vergi muafiyeti getiriliyor.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, yatırım ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesi bulunan mükelleflere imalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnası 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılıyor.

Cumhurbaşkanı'na uygulama süresini iki yıla kadar uzatabilme yetkisi veriliyor. Teklifte yer alan bazı önemli düzenlemeler şunlar: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenleniyor.

Ancak Uludağ gibi kayak merkezleri kısıtlama dışında tutuldu. İller Bankası, resmi daire olarak tanımlanan kurum ve kuruluşlar adına yapacağı ihalelere ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinden muaf tutulacak. Memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılması şartı getiriliyor.

Sabah