Kamuajans.com - KBS Üzerinde Yükseköğretim Mezuniyet Belgesi Güncelleme Uyarısı ile ilgili yazı 08/05/2017 tarihinde KBS üzerinde 9 Sıra No'lu duyuru ile yayınlanmıştır. YÖK üzerinde Öğrenim Durumu bilgilerinin eklenmesi ya da güncellenmesi ile ilgili İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak bir işlem ya da yetki bulunmamaktadır.

Mesleki eğitime ilham olduk Mesleki eğitime ilham olduk
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 9 SIRA NOLU KBS EK DUYURUSU

Bilindiği üzere, 08.05.2017 tarihli Personel Ödemelerine İlişkin 9 Sıra No'lu KBS Duyurumuzun 1. maddesinde belirtilen; Yükseköğretim Mezun Sorgulama / Doğrulama Sisteminin KBS-Maaş Bilgi Girişi Ekranında ''Öğrenim Durumu'' formu kullanılarak gelmeyen pesonel için, ilgili personelin mezun olduğu Üniversiteye bir dilekçe ile başvurarak, mezuniyet bilgilerinin Yükseköğretim Mezun Sorgulama / Doğrulama Sistemine girilmesini istemesi ya da E-Devlet üzerinden elektronik olarak bu başvurusunu yapması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden; Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) öğrenim durumu bilgisi gelmeyen personelin, yoğun bir şekilde doğrudan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını (YÖK) aradıkları ya da mezun oldukları üniversiteyi arayarak mezuniyet bilgisinin girilmemesi durumunda Mayıs 2017 maaşının Sitemden alamayacaklarını belirttikleri anlaşılmaktadır.

Söz konusu duyurumuzda, öğrenim durumu bilgisi eksik ya da olmayan personelin bilgilerini YÖK Sistemi üzerinden tanımlatmaları ile ilgili herhangi bir süre belirtilmemiş olup, bu aşamada öğrenim durumu bilgisi eksik ya da olmayan personelin maaşının Gerçekleştirme Görevlilerince (Eski Adı ile Maaş Mutemetlerince) hesaplatılmaması ya da ödenmemesine yönelik Sistemde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Konu ile ilgili bir değişiklik olduğunda, muhasebe birimleri ile harcama birimlerine ayrıca duyuru yapılacaktır.

Bilgilerini ve muhasebe birimleri ile harcama birimlerinin konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmaları hususunda gereğini rica ederim.

Abdullah GÖKGÖZ
Bakan a.
Daire Başkanı