Mirimle röportaj yaptık!

- Mirim merhaba, yıllardır yöneticisiniz. Bu coğrafyada hakkın  teslimi ne zaman olacak?

- Azizim; mensubiyetin, çalışkanlığın, liyakatin geçer akça olmadığı coğrafyamızda biat, itaat, teslimiyet hala ve daima pirim yapıyor.
Seni kukla yapmadan hak vermiyorlar...

- Erozyona mı uğradı değerlerimiz?

• Ahlak
• Merhamet
• Adalet
• Özgürlük
• Hakça paylaşım
• Empati
• Dayanışma
• Kardeşlik
• Ehliyet-Liyakat
• Akıl-özgür düşünce... ne yazık ki erozyona uğradı.

- Peki bu değerleri erozyona uğratan berbat yöneticiliğin göstergeleri nelerdir?

- Bu tür yöneticiler;

1. İnsanları kendi takım çantasında son kullanma tarihi olan (tornavida, pense, çivi vb.) araçlar olarak görür.

2. Çalışanları başkalarının yanında aşağılamayı bir güç göstergesi olarak kullanır.

3. Kaba sözler kullanmaktan çekinmez, düşüncesiz, saygısız ve anlayışsızdır.

4. Hoşgörüyü kendi adamı olarak belirlediklerine gösterir.

5. Dış çevreye karşı vitrin güzelidir.

6. Yönetici yetiştirmek yerine kendisine teslim olmanın yollarını öğretir.

7. Sadakat anlayışı kişiselleşmiş ve kendisine dönük olarak tanımlanmıştır.

8. Empati yoksunudur.

9. Kendi önceliği kurum önceliğinin önüne geçer.

10. Ben merkezcidir.

11. Kendisi hata yapmaz, hata yapan birini bulur ve cezalandırır.

12. Sosyopatik kişilik özellikleri taşır.

13. Bezdirme (mobbing) politikaları uygulamada ustalaşmıştır.

14. Geri bildirim vermediği için iş süreçleri çalışanlar adına ıstırap vericidir.

15. Takım çalışmasına inanmaz.

16. Çalışanlar arasına istihbaratçı rolünde adamlar yerleştirerek kontrol mekanizması geliştirir.

17. Astlarının birbiriyle kendi kontrolü dışında bağ kurmasını önlemek için elinden geleni yapar.

18. Bağlı olduğu üst yönetime karşı şirin gözükecek her yolu kullanır.

19. Çalışma ortamında kendisine göre şekillendirilmiş kurallar oluşturur.

20. Tüm astlar onun için vardır.

21. Astlarına küserek onları tecrit eder.

22. Astların yaptığı hataları kendisine karşı yapılmış gibi kişiselleştirerek tavır alır.

23. Kendi adamları dışındakileri övmez, kutlamaz, teşekkür etmez.

24. Açık yakalayıcı bir rol üstlenmiştir.

25. Eğitime inanmaz ve astlarının gelişimini desteklemez.

- Teşekkür ederim, Mirim. Son olarak bize iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır?

- Azizim, aşırı ego bir insanın zayıflıklarını gizlemek için kullandığı kalkandır. Güçlü insanların yüksek egoları olmaz.
Koltuğundan başka bir oyuncağı olmayan alçakların yükselen değerlerinden koru bizi Ya Rabbim!

- Amin, vesselam! 

Teşekkür ederiz.

Erhan Ziya Sancar